• Výsledky přijímacího řízení do ZŠ

  Vážení rodiče, 

  zveřejňuji výsledky zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020

  Vysledky_prijimaciho_rizeni(6).docx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Znovuotevření ZŠ pro žáky 1. stupně

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde 25.5.2020 k znovuotevření základní školy pro žáky 1. stupně, ale za podmínek, které stanovilo MŠMT ve své metodice (ochrana_zdravi_zs.pdf). Abychom mohli stanovit bližší denní režim osobní účasti Vašich dětí ve škole, musíme vědět, zda máte o tuto službu zájem. Proto informujte třídní učitele - nejpozději do středy 13.5.2020 -  o tom, jak jste se rozhodli. Ozvěte se i v případě, že o tuto službu zájem mít nebudete. Bližší informace domluvíme následně.

 • Čestné prohlášení

  Vážení rodiče,

  kliknutím na následující odkaz si můžete vytisknout "Čestné prohlášení", které podepsané musíte odevzdat před vstupem do budovy školy. 

  priloha_cestne_prohlaseni.pdf

 • Znovuotevření provozu v MŠ

  Vážení rodiče,

  žádám Vás, abyste do čtvrtka 7.5.2020 do 12hod. napsali na mail pí uč. Červinkové (cervinkova@zs-loucen.cz) nebo zavolali na číslo 734445828, zda v období od 11.5.2020 do konce školního roku 2019-2020 bude Vaše dítě navštěvovat MŠ.

 • Znovuotevření a podmínky provozu MŠ

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde 11.5.2020 k znovuotevření mateřské školy, ale za podmínek, které stanoví MŠMT ve své metodice (ochrana_zdravi_ms.pdf). Pro zjednodušení Vám předkládám základní pravidla a podmínky provozu, kdy je možné přijmout Vaše dítě k předškolnímu vzdělávání od 11.5.2020 do konce školního roku 2019-2020.

  1. Přítomnost Vašeho dítěte v MŠ je na Vašem dobrovolném rozhodnutí. Pokud ale Vaše dítě spadá do některé rizikové skupiny, důkladně zvažte, zda i přesto trváte na jeho osobní účasti v MŠ.
  2. Ze strany MŠ může být Vaše dítě přijato pouze za předpokladu, že před vstupem do školy předáte učitelce MŠ Vámi podepsané čestné prohlášení (priloha_cestne_prohlaseni.pdf).
  3. Ostatní činnosti denního režimu v MŠ probíhají běžným způsobem, ale se zvýšenými hygienickými požadavky.
  4. Proto je důležité si pečlivě přečíst výše uvedenou metodiku.
 • Znovuotevření ZŠ pro žáky 9. ročníku

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde 11.5.2020 k znovuotevření základní školy pro žáky 9. ročníku, ale za podmínek, které stanoví MŠMT ve své metodice (ochrana_zdravi_zs.pdf). Abychom mohli stanovit bližší denní režim osobní účasti Vašich dětí ve škole, musíme vědět, zda máte o tuto službu zájem. Proto informujte školu - paní zástupkyni Mgr. Tomanovou na telefonu 731449119 nebo mailem tomanova@zs-loucen.cz  - nejpozději do 6.5.2020 o tom, jak jste se rozhodli. Ozvěte se i v případě, že o tuto službu zájem mít nebudete. Bližší informace domluvíme následně.

 • Zápis do MŠ

  Vážení rodiče, 

  Přihlášku do MŠ naleznete na stránkách MŠ Loučeň (ms-loucen.cz v sekci Informace, kde dále kliknete na odkaz informace a vyberete  Přihláška do MŠ). Nebo přímo níže:

  Prihlaska_do_MS(1).pdf

 • Zápisový lístek

  Vážení rodiče,

  zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole/konzervatoři je od 27.4.2020 k vyzvednutí v kanceláři školy, a to každý pracovní den od 8 do 12 hod. Vyzvednutí zápisového lístku stvrdíte svým podpisem (vezměte si s sebou psací pořeby).

 • Přijímací řízení na střední školy

  Vážení rodiče,

  pro získání důležitých informací a časového harmonogramu přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019-2020 uvádím následující odkazy:

  Prijimaci_rizeni.pdf

  Casova_osa.pdf

 • Distanční vzdělávání

  Vážení rodiče,

  předně Vás chci pozdravit, popřát Vám pevné zdraví a mnoho energie na řešení úkolů, které souvisí s mimořádnými opatřeními vlády. Současně Vám chci sdělit několik informací.

  - učitelé formou distančního vzdělávání (dálkového) se snaží udržet povědomí o učivu, nastavit pravidelná opakování, způsoby vypracovávání zadaných úloh,

  - zaměřují se na profilové předměty,

  - snaží se využívat nástroje pro vzdálenou komunikaci, někteří využívají i možnosti on-line výuky,

  - kontrolují plnění úkolů, zasílají správná řešení; hodnocení má primárně funkci nástroje, zda daný úkol byl vůbec zaslán a zda žák dodržel předem nastavený termín,

  - vzhledem k mimořádným opatřením ve vyhlášeném stavu nouze jsme zrušili všechny procesy k uzavření klasifikace ve třetím čtvrtletí školního roku 2019/2020; řádná klasifikace bude pokračovat po znovuobnovení prezenční výuky ve škole, teprve tehdy budeme moci zvážit všechny souvislosti zpracovaných žákovských úkolů a nastavit podmínky pro klasifikované výstupy,

  - pokud by vypracování úkolů bylo omezeno úrovní technického nebo programového vybavení u Vás v rodině, tak tuto skutečnost sdělte třídnímu učiteli.

  Děkujeme Vám, že podporujete Vaše děti v tom, aby měly nastavený pravidelný program svého dne a své práce do školy.

                                                                                                                               Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

   

   

 • Zápis dětí do 1. ročníku

  Vážení rodiče,

  MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

  1. Zápis do 1. ročníku v naší škole bude probíhat v období od 15.4. do 30.4.2020.
  2. Přihlášku budete podávat elektronicky, a to buď prostřednictvím datové schránky školy (adresa datové schránky je grisvkn), nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Osobní doručení či zaslání poštou použijte pouze vyjímečně.
  3. Přihlášku ("Elektronické přihlášení")naleznete na webových stránkách školy (horní řádek).
  4. Kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, naleznete je na stránkách školy v sekci "Novinky"
  5. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok, pak společně s přihláškou zašlete vaši písemnou žádost, doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, kterou najdete na stránkách školy v sekci "Ke stažení". Škola si vyhrazuje právo na zaslání také kopie rodného listu dítěte a vášeho občanského průkazu.
  6. Pokud byste přeci jenom měli potíže vyplnit elektronickou přihlášku, můžete použít tiskopis "Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání", který najdete v sekci "Ke stažení" na stránkách školy.
 • Uzavření MŠ Loučeň

      Na základě jednání bezpečnostní rady městyse Loučeň a ředitele ZŠ a MŠ Loučeň, reagujeme na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol.

     Od pondělí 16. března 2020 bude až do odvolání uzavřena MŠ Loučeň včetně školní jídelny a budova Sokolovny.

     Chápeme, že uzavření mateřské školy přináší řadu komplikací, ale zdraví všech je dnes prioritou. Rodiče mohou po dobu péče o děti čerpat ošetřovatelské volno. Formuláře potvrdí ředitel školy.

     Současně žádáme o zachování klidu a věříme, že vše zvládneme. Veškeré informace od ústředních orgánů monitorujeme a jsme připraveni operativně reagovat. O dalším vývoji budeme veřejnost průběžně informovat.

   

  Dne 13.03.2020                                                                                    Marta Peterková

                                                                                                          Starostka městyse Loučeň

 • Vzdělávání žáků v období mimořádného opatření

  Vážení rodiče, žáci,

   

  dovoluji si Vás informovat o způsobu vzdělávání žáků naší školy pro období mimořádného opatření. Vzdělávání bude probíhat distanční formou, a to prostřednictvím informačního systému Edupage, případně pomocí speciálně založených účtů (e-mailových adres) některých tříd. Učitelé budou využívat moderní technologie pro kominikaci s žáky (rodiči), zadávání a následnou kontrolu přidělených úkolů. Proto na vás apeluji, abyste denně kontrolovali svůj e-mail a úkoly plnili rovnoměrně a svědomitě.

   

  Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Loučeň

 • Žádost o ošetřovné

  Vážení rodiče,

   

  pokud budete potřebovat žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, tak je k vyzvednutí v kanceláři školy.

 • Uzavření školy pro žáky

  Vážení rodiče, 

   

  na základě nařízení ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020, které je účinné od 11.3.2020, se zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb. 

   

  Pro žáky ZŠ a MŠ Loučeň to znamená, že:

  1. Od 11.3.2020 až do odvolání nebudou přítomni ve škole,
  2. Vzhledem k předpokládané delší době jejich nepřítomnosti ve škole, jsou povinni sledovat webové stránky školy, případně osobní e-maily, které nahlásili jednotlivým učitelům a plnit zadané úkoly.
 • Mimořádné opatření

 • Snížení rizika přenosu virového onemocnění

  Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje apeluje na dodržování základních pravidel hygienických návyků. V případě, že se děti, žáci nebo zaměstnanci školy vrátili po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

 • Zápisy do ZŠ a MŠ

  Podrobné informace o zápisu do ZŠ a MŠ pro školní rok 2020 - 2021 naleznete v následujících odkazech:

  Zapis_do_MS_pro_skolni_rok_2020_2021.docx

  Zapis_do_1._rocniku_pro_skolni_rok_2020_2021.docx

   

 • Jazyková exkurze

  Dne 19. 12. 2019 se osmá a devátá třída účastnily jazykové exkurze v Praze, která probíhala formou komentované prohlídky pod vedením anglicky mluvícího průvodce. Žáci si během čtyřhodinové procházky poslechli o historii města pražského, dozvěděli se nové zajímavosti o různých místech a prohlédli si pro turisty populární i méně známé památky. Účastníci byli z exkurze nadšení a hodnotí ji následujícím způsobem:

  • I liked the excursion and I would like to go again.
  • It was good and funny.
  • There was good and nice food.
  • It was reallly awesome experience and we had really good time!
 • Provoz o pololetních a jarních prázdninách

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie