• Provoz ŠD dne 27.9.2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k velmi nízkému počtu zájemců o služby školní družiny dne 27.9.2021 bude provoz v tento den přerušen.

 • Volný den ředitele školy

  Vážení rodiče,

  ředitel školy po projednání se zřizovatelem vyhlašuje na den 27.9.2021 volný den z organizačních důvodů. Provoz MŠ, ŠD a ŠJ je v tento den nepřerušen.

 • Platby v MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD

  Vážení rodiče,

  v souvislosti se současnými trendy, zjednodušením procesů plateb a i doporučením auditorské společnosti, bude škola od tohoto školního roku co nejvíce usilovat o bezhotovostní platby na účet školy.

  101048863/0300

  "Jak zadáte platební příkaz?"

   

  • v internetovém bankovnictví nebo v mobilní bance přes Vaše přístupové údaje zadáte platební příkaz s těmito náležitostmi:
   • zadáte účet školy
   • každé organizační jednotce je přiřazen jedinečný variabilní symbol:
    • MŠ - v.s. 7
    • ZŠ - pro platbu za kroužek je v.s. 10
    • ZŠ pro platbu za pracovní sešit je v.s. 20
    • ŠD - v.s.1
    • ŠJ - v.s. 8
   • zadáte výši platby
   • do poznámky napíšete: jméno žáka, třídu
  • období, za které budete provádět platbu musí odpovídat kalendářnímu roku, nikoli školnímu roku, tj. např. platbu za období září - prosinec musíte zaplatit v poměrné výši v září, za období leden - červen zaplatíte opět poměrnou část v měsíci lednu; při měsíčních platbách nic neřešíte.
  • Příklad: měsíční platba ve ŠD je 100,- Kč, budete-li hradit služby za období září až prosinec, pak v září zaplatíte částku ve výši 400,- Kč,  budete-li hradit služby za období leden až červen, pak v lednu zaplatíte částku ve výši 600,- Kč, nelze zaplatit částku 1000,- za celé období září až červen (přechod z jednoho roku do druhého)

   

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Rozdělení žáků 6. ročníku

  Vážení rodiče, 

  předkládám Vám rozdělení žáků 6. ročníku pro školní rok 2021/2022 na dvě paralelní třídy:

  Rozdeleni_zaku_6._rocniku.docx​​​​​​​

 • Zahájení školního roku 2021-2022

  Zahájení nového školního roku proběhlo pro všechny třídy před hlavním vstupem do budovy školy. Slavnostní přivítání nových prvňáčků bylo zahájeno vstupem ředitele školy, dále přítomností zástupce obce paní M. Záklasníkové a samozřejmě třídního učitele Mgr. L. Krpaty. Do první třídy nastoupilo 25 žáčků.

 • Oficiální vyjádření MŠMT

  Vážení rodiče, 

  v následujícím odkazu Vám posílám oficiální vyjádření MŠMT k aktuálním opatřením (hlavně k začátku školního roku 2021-2022).

  Vyjadreni_MSMT.docx​​​​​​​​​​​​​​

 • Režim 1.9.2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k opatřením ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, která jsou platná od 1.9.2021, bude první den nového školního roku probíhat následovně:

  - zahájení nového školního roku proběhne před hlavním vchodem do budovy školy od 7.30h. a bude se týkat všech žáků

  - po krátkém, společném zahájení se žáci 2. - 9. ročníku přemístí pod vedením třídních učitelů do svých kmenových učeben, kde proběhne povinné testování na covid-19 (pokud tuto povinnost dítě již nemá, je třeba tuto skutečnost doložit příslušným potvrzením) a budou jim předány základní informace na příští dny

  - žáci 1. ročníku zůstanou před hlavním vchodem, kde je přivítá zástupce obce, ředitel školy a třídní učitel; pak odejdou pouze s rodiči (bez dalších příbuzných) do své třídy

  - je nutné dodržet nezbytná hygienická a epidemická opatření, abychom maximálně eliminovali případnou infekční nákazu, proto před vstupem do budovy školy každá doprovázející osoba bude mít nasazenou ochranou dýchacích cest a ve vestibulu školy provede dizinfekci rukou

  - setrvání v kmenové učebně s třídním učitelem bude na nezbytně nutnou dobu

  Chtěl bych tímto poprosit rodiče, aby toto opatření s ohledem na zdraví svých dětí a zaměstnanců školy, respektovali.

   

                                                                                                                            Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

 • Struktura rozvrhu pro školní rok 2021-2022

  Vážení rodiče,

  rozvrh je již navrhnutý, ale ještě nebyl předložen pedagogickému sboru, který může po vzájemné dohodě mezi jednotlivými učiteli vyvolat ještě mírné úpravy, které již neovlivní rozložení odpolední výuky (během přípravného týdne). Proto Vám nyní předkládám pouze stanovení odpolední výuky pro jednotlivé třídy, abyste si mohli začlenit ostatní aktivity svých dětí:

  1.   bez odpolední výuky

  2.   odpolední výuka v Po

  3.  A,B odpolední výuka Út, Čt

  4.  odpolední výuka Po, Út

  5.  odpolední výuka Út, Čt

  6.  A,B odpolední výuka Út, Čt

  7.  odpolední výuka Út, Čt

  8.  A,B odpolední výuka Po, Út, Čt

  9.  odpolední výuka Po, Út, Čt

   

 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin

 • Ukončení studia žáků 9. ročníku

  Žáci 9. ročníku byli v poslední den školního roku 2020-2021 slavnostně vyřazeni z ZŠ a MŠ Loučeň, neboť splnili 9 let povinné školní docházky.

 • Sportovní dny

  Ve dnech 28.6. a 29.6.2021 se na naší škole uskutečnily sportovní dny pro jednotlivé stupně ZŠ.

  V pondělí 28.6. po slavnostním zahájení poměřili žáčci I.stupně své síly při sportovním dni v těchto disciplínách: skok z místa, 50m sprint, přeskoky přes švihadlo v délce 1 min., osmičkový běh, hod na cíl do veselé desky a cca 200m běh.

  Počasí nám přálo a žáci si tento den krásně užili. Vyhodnocovali jsme první tři místa v každé třídě ( zvlášť dívky a zvlášť chlapci). Vítězové si kromě diplomů odnesli i zajímavé sportovní odměny. Na závěr, při vyhlašování vítězů, každý sportovec dostal osvěžující odměnu.

  V úterý 29.6. nás trochu zaskočil ranní déšť, který nám zhatil "venkovní" sportovní den , v záloze jsme měli připravenou "mokrou variantu" s obměnou disciplín. Disciplíny byly zaměřeny na poměření fyzických zdatností dle FIT testu: přeskoky přes švihadlo 2 min., kliky 2 min., leh – sedy 2min. člunkový běh, hod na cíl, skok z místa.

  Během dopoledne vysvitlo sluníčko, a tak byl prostor pro závěrečnou štafetu mezi třídami. Absolutním vítězem se stali žáci 8.třídy, za nimi žáci 7.B a krásné třetí místo vybojovali žáci 6.třídy.

  Vyhlášení vítězů proběhlo stejně jak u předešlého dne. Každý vysoutěžil i osvěžující zmrzlinu.

  Poděkování patří všem zúčastněným žákům, učitelům, asistentům, žákům 9.třídy, vedení školy a firmě Pilous s.r.o.

  Vedoucí akce Mgr. Adamkovičová Lýdie

 • ŠvP

  Škola v přírodě 2021

  Ve dnech 14.6. – 19.6. 2021 proběhla škola v přírodě pro žáky z 3.,4. a 5.třídy.

  Netradičně jsme vyrazili do jižních Čech a pobývali jsme v obci Sedlice – Důl

  RS RADOST. Kromě dopolední výuky probíhal po celou dobu pobytu pestrý

   animační program, který obsahoval mimo jiné i širokou škálu her a činností,

   výlety do přírody, opékání buřtů, maškarní rej, noční hru, stezku odvahy a

  osvěžení v bazénu. Dětem se velmi líbil celodenní pěší výlet do zámku a parku

   v Blatné, jejichž součástí je i obora s daňky a pávy. Celý pobyt přispěl ke

  stmelení kolektivu a obnovení vzájemných vztahů mezi dětmi i učiteli.

   

                                                                             Mgr. D. Kulhánková

 • Provoz školy o hlavních prázdninách

  ​​​​​​​Provoz_o_hlavnich_prazdninach_2020-2021(1).docx​​​​​​​

 • Snad zítra již voda poteče...

  Vážení rodiče,

  sice bez oficiálního sdělení VaK Nymburk se situace na Loučeni zlepšuje. Předpokládám, společně i po komunikaci s paní starostkou, že zítra bude škola v plném provozu.

  Mgr. Zd. Kubálek

 • Provoz školy dne 22.6.2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k neustálému posouvání termínu zprovoznění vodovodního řádu ze strany VaK Nymburk ( v 17,30h byl termín posunut na 22. hodinu a nikdo neví, zda to bude údaj konečný) bude provoz školy v úterý 22.6.2021 pravděpodobně opět omezený.

  Děkuji za pochopení.

  Zd. Kubálek

 • Ukončení inzerce

  ZŠ a MŠ Loučeň ukončila výběrové řízení na pozice AP, vychovatelka ŠD, učitel II. stupně ke dni 17.6.2021.

 • 3D tisk

  Využití 3D tisku na naší škole

  Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „3D tiskárny pro školy“ od vývojáře a výrobce světoznámých 3D tiskáren ORIGINAL PRUSA. Do celého projektu se již zapojilo více než 600 škol, a proto jsme rádi, že i naše škola nezůstala pozadu. Po splnění projektu zůstane zatím zapůjčená tiskárna škole zdarma.

  K čemu nám vlastně 3D tisk je? 3D tisk u žáků komplexně rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Skrze jejich vlastní nápady rozvíjí jejich kreativitu a vynalézavost. Zároveň je učí, jak tyto vlastnosti uplatnit – vede je k přemýšlení o využitelnosti a proveditelnosti jejich návrhů. Tvorbu žáků posouvá 3D tisk do dalšího rozměru, než na co byli dosud zvyklí. To vše je pro ně i pro nás velmi motivující.

  Samotné návrhy budeme vytvářet v programu TinkerCAD, který je dostupný pro všechny zdarma. Využití tohoto programu dalece překračuje výuku na základních školách, a proto žáci získají skvělou možnost naučit se pracovat s programem, který mohou využívat i v technických oborech při dalším studiu a v pracovním životě.

  Tvorba návrhů a realizace projektů samozřejmě nebude probíhat pouze v hodinách informatiky, neboť využití 3D tisku pomůže vytvořit projekty a činnosti napříč spektrem všech školních předmětů. Je potřeba specifický květináč na pracovní činnosti? Pojďme si ho navrhnout a vytisknout. Chceme názorný model toho, jak vypadalo středověké město? Zapneme program TinkerCAD, otevřeme knihy a jdeme modelovat…

  Informační technologie nás ovlivňují stále více, pro životy žáků to platí dvojnásobně. Jakákoliv znalost a zkušenost v tomto oboru se počítá. Díky těmto dovednostem s 3D tiskárnou a TinkerCADem budou žáci zase o krůček lépe připraveni na budoucnost.

                                                                                                                                             Mgr. Vladimír Drápalík

   

 • Poptávané pozice

  ZŠ a MŠ hledá vhodného uchazeče na následující pracovní pozice:

  učitel/ka/:

  • odborná kvalifikace
  • vstřícnost, flexibilita
  • plný úvazek (převážně na II. stupni)
  • nástup 1.9.2021

  vychovatelka:

  • odborná kvalifikace
  • kladný vztah k dětem
  • plný úvazek
  • nástup od 1.9.2021

  asistent/ka/ pedagoga na ZŠ:

  • odborná kvalifikace
  • kladný vztah k dětem
  • úvazek od 0,5 do 0,75
  • nástup od 1.9.2021
 • Výsledky zápisu do MŠ

  Vážení rodiče,

  zveřejňuji výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022.

  Vysledky_prijimaciho_rizeni_do_MS_2021.docx​​​​​​​

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie