• Úřední hodiny během hlavních prázdnin

 • Ukončení studia žáků 9. ročníku

  Žáci 9. ročníku byli v poslední den školního roku 2020-2021 slavnostně vyřazeni z ZŠ a MŠ Loučeň, neboť splnili 9 let povinné školní docházky.

 • Sportovní dny

  Ve dnech 28.6. a 29.6.2021 se na naší škole uskutečnily sportovní dny pro jednotlivé stupně ZŠ.

  V pondělí 28.6. po slavnostním zahájení poměřili žáčci I.stupně své síly při sportovním dni v těchto disciplínách: skok z místa, 50m sprint, přeskoky přes švihadlo v délce 1 min., osmičkový běh, hod na cíl do veselé desky a cca 200m běh.

  Počasí nám přálo a žáci si tento den krásně užili. Vyhodnocovali jsme první tři místa v každé třídě ( zvlášť dívky a zvlášť chlapci). Vítězové si kromě diplomů odnesli i zajímavé sportovní odměny. Na závěr, při vyhlašování vítězů, každý sportovec dostal osvěžující odměnu.

  V úterý 29.6. nás trochu zaskočil ranní déšť, který nám zhatil "venkovní" sportovní den , v záloze jsme měli připravenou "mokrou variantu" s obměnou disciplín. Disciplíny byly zaměřeny na poměření fyzických zdatností dle FIT testu: přeskoky přes švihadlo 2 min., kliky 2 min., leh – sedy 2min. člunkový běh, hod na cíl, skok z místa.

  Během dopoledne vysvitlo sluníčko, a tak byl prostor pro závěrečnou štafetu mezi třídami. Absolutním vítězem se stali žáci 8.třídy, za nimi žáci 7.B a krásné třetí místo vybojovali žáci 6.třídy.

  Vyhlášení vítězů proběhlo stejně jak u předešlého dne. Každý vysoutěžil i osvěžující zmrzlinu.

  Poděkování patří všem zúčastněným žákům, učitelům, asistentům, žákům 9.třídy, vedení školy a firmě Pilous s.r.o.

  Vedoucí akce Mgr. Adamkovičová Lýdie

 • ŠvP

  Škola v přírodě 2021

  Ve dnech 14.6. – 19.6. 2021 proběhla škola v přírodě pro žáky z 3.,4. a 5.třídy.

  Netradičně jsme vyrazili do jižních Čech a pobývali jsme v obci Sedlice – Důl

  RS RADOST. Kromě dopolední výuky probíhal po celou dobu pobytu pestrý

   animační program, který obsahoval mimo jiné i širokou škálu her a činností,

   výlety do přírody, opékání buřtů, maškarní rej, noční hru, stezku odvahy a

  osvěžení v bazénu. Dětem se velmi líbil celodenní pěší výlet do zámku a parku

   v Blatné, jejichž součástí je i obora s daňky a pávy. Celý pobyt přispěl ke

  stmelení kolektivu a obnovení vzájemných vztahů mezi dětmi i učiteli.

   

                                                                             Mgr. D. Kulhánková

 • Provoz školy o hlavních prázdninách

  ​​​​​​​Provoz_o_hlavnich_prazdninach_2020-2021(1).docx​​​​​​​

 • Snad zítra již voda poteče...

  Vážení rodiče,

  sice bez oficiálního sdělení VaK Nymburk se situace na Loučeni zlepšuje. Předpokládám, společně i po komunikaci s paní starostkou, že zítra bude škola v plném provozu.

  Mgr. Zd. Kubálek

 • Provoz školy dne 22.6.2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k neustálému posouvání termínu zprovoznění vodovodního řádu ze strany VaK Nymburk ( v 17,30h byl termín posunut na 22. hodinu a nikdo neví, zda to bude údaj konečný) bude provoz školy v úterý 22.6.2021 pravděpodobně opět omezený.

  Děkuji za pochopení.

  Zd. Kubálek

 • Ukončení inzerce

  ZŠ a MŠ Loučeň ukončila výběrové řízení na pozice AP, vychovatelka ŠD, učitel II. stupně ke dni 17.6.2021.

 • 3D tisk

  Využití 3D tisku na naší škole

  Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „3D tiskárny pro školy“ od vývojáře a výrobce světoznámých 3D tiskáren ORIGINAL PRUSA. Do celého projektu se již zapojilo více než 600 škol, a proto jsme rádi, že i naše škola nezůstala pozadu. Po splnění projektu zůstane zatím zapůjčená tiskárna škole zdarma.

  K čemu nám vlastně 3D tisk je? 3D tisk u žáků komplexně rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Skrze jejich vlastní nápady rozvíjí jejich kreativitu a vynalézavost. Zároveň je učí, jak tyto vlastnosti uplatnit – vede je k přemýšlení o využitelnosti a proveditelnosti jejich návrhů. Tvorbu žáků posouvá 3D tisk do dalšího rozměru, než na co byli dosud zvyklí. To vše je pro ně i pro nás velmi motivující.

  Samotné návrhy budeme vytvářet v programu TinkerCAD, který je dostupný pro všechny zdarma. Využití tohoto programu dalece překračuje výuku na základních školách, a proto žáci získají skvělou možnost naučit se pracovat s programem, který mohou využívat i v technických oborech při dalším studiu a v pracovním životě.

  Tvorba návrhů a realizace projektů samozřejmě nebude probíhat pouze v hodinách informatiky, neboť využití 3D tisku pomůže vytvořit projekty a činnosti napříč spektrem všech školních předmětů. Je potřeba specifický květináč na pracovní činnosti? Pojďme si ho navrhnout a vytisknout. Chceme názorný model toho, jak vypadalo středověké město? Zapneme program TinkerCAD, otevřeme knihy a jdeme modelovat…

  Informační technologie nás ovlivňují stále více, pro životy žáků to platí dvojnásobně. Jakákoliv znalost a zkušenost v tomto oboru se počítá. Díky těmto dovednostem s 3D tiskárnou a TinkerCADem budou žáci zase o krůček lépe připraveni na budoucnost.

                                                                                                                                             Mgr. Vladimír Drápalík

   

 • Poptávané pozice

  ZŠ a MŠ hledá vhodného uchazeče na následující pracovní pozice:

  učitel/ka/:

  • odborná kvalifikace
  • vstřícnost, flexibilita
  • plný úvazek (převážně na II. stupni)
  • nástup 1.9.2021

  vychovatelka:

  • odborná kvalifikace
  • kladný vztah k dětem
  • plný úvazek
  • nástup od 1.9.2021

  asistent/ka/ pedagoga na ZŠ:

  • odborná kvalifikace
  • kladný vztah k dětem
  • úvazek od 0,5 do 0,75
  • nástup od 1.9.2021
 • Výsledky zápisu do MŠ

  Vážení rodiče,

  zveřejňuji výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022.

  Vysledky_prijimaciho_rizeni_do_MS_2021.docx​​​​​​​

 • Zápis do MŠ

  Vážení rodiče,

  původně stanovený termín pro zveřejnění výsledků přijímacího řízení dětí do MŠ pro školní rok 2021-2022 bude posunut, protože počet zájemců o přijetí je vyšší než volná kapacita MŠ. Všem rodičům, jejichž děti nesplňovaly stanovená kritéria, jsem poslal výzvu k možnosti se vyjádřit k připravovanému rohodnutí. Tato povinnost je dána správním řádem. Tím se termín zveřejnění výsledků nutně oddálí. Nejzašší termín stanovuji na 27.5.2021. Budu Vás včas informovat. Děkuji za pochopení. 

 • Provoz školy od 17.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  17.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky (beze změny)
  • ZŠ - prezenční výuka bez rotace pro všechny třídy, testování 1x týdně (pondělí), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní), ruší se povinnost homogenizace tříd a skupin, výuka podle běžného rozvrhu
  • ŠD - provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenizace oddělení a skupin
  • ŠJ - provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenizace tříd a skupin

  eduresized_Bezny_rozvrh.PNG

   

 • Provoz školy od 10.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  10.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky
  • ZŠ - prezenční výuka pro třídy: 1., 2.A, 2.B - testování 1x týdně (pondělí), 8., 9. - testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní)
  • ZŠ - distanční výuka pro třídy: 3., 4., 5., 6., 7.A, 7.B
  • ŠD - režim beze změn
  • ŠJ - režim beze změn
 • Provoz školy od 3.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  3.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky
  • ZŠ - prezenční výuka pro třídy: 3., 4., 5. - testování 1x týdně (pondělí), 6., 7.A, 7.B - testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní)
  • ZŠ - distanční výuka pro třídy: 1., 2.A, 2.B, 8., 9. 
  • ŠD - režim beze změn
  • ŠJ - režim beze změn

  Rozvrh_online_vyuky_od_3.5.2021.xlsx

 • Zápis do 1. ročníku - výsledky

  Vážení rodiče,

  výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022 najdete v odkazu níže.

  Vysledky_prijimaciho_rizeni_2021.docx​​​​​​​

 • Jarní sběr starého papíru

  Základní škola a mateřská škola Loučeň vyhlašuje jarní sběr starého papíru. Roztříděný papír – noviny, časopisy, knihy, ne karton - můžete odkládat u dveří stavební budovy („Likusáku“) naproti hlavnímu vchodu do školy. Hmotnost papíru a třídu nahlaste třídnímu učiteli. Nejlepší žáci i třídní kolektivy obdrží odměnu. Akce proběhne od 3.5. do 15.5.2021.

 • Provoz školy od 19.4.2021

  Vážení rodiče,

  provoz školy od 19.4.2021 bude probíhat stejným způsobem jako tento týden, pouze s rozdílem prezenční a distanční výuky na I. stupni:

  1., 2.A, 2.B - distanční vzdělávání

  3., 4., 5. - prezenční vzdělávání

  Rozvrh_online_vyuky_od_19.4.xlsx​​​​​​​

 • Otevírání škol a školských zařízení - 1. fáze

  Vážení rodiče,

  na základě výsledků jednání vlády ČR ze dne 6.4.2021 dochází od 12.4.2021 k částečnému otevírání škol a školských zařízení. V následujících několika řádcích Vás seznámím se základními kroky pro jednotlivé organizační jednotky:

  :

  - umožněna osobní přítomnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v homogenních skupinách v maximálním počtu 15 dětí

  - není nutné zakrytí nosu a úst

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ZŠ:

  - umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně s tím, že třídy 1., 2.A, 2.B zahájí prezenční výuku od 12.4.2021 do 16.4.2021, ostatní třídy I. stupně se budou vzdělávat distančně; následující týden to bude opačně

  - nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou 

  - II. stupeň se i nadále vzdělává distančním způsobem

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ŠD:

  - umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně, kteří se vzdělávají prezenčně, v homogenních skupinách stejných jako ve třídách

  - nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou 

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ŠJ:

  - umožněna konzumace jídla pouze pro žáky I. stupně, které se vzdělávájí prezenčně, pro ostatní žáky I. stupně je umožněno odebrání stravy do přinenesených nádob

  - při vstupu do jídelny a mimo režim konzumace potravin je nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou

  - dodržování hygienických a epidemických opatření

   

  Testování dětí a žáků, případně účastníků ŠD:

  - podmínkou k osobní přítomnosti dětí a žáků je testování antigenními testy 2x týdně

  - pokud žák (účastník) navštěvuje před výukou ŠD, musí se otestovat již ve ŠD; toto testování pak platí i pro následný pobyt v ZŠ (již se nemusí opět testovat)

  - testování proběhne tzv. samoodběrem; pro děti MŠ a žáky 1. až 3. třídy je umožněna pomoc zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby (s písemným souhlasem zákonného zástupce) 

  - pro testování žáků budou sloužit kmenové učebny, případně jiné vyčleněné prostory

  - pokud antigenní testy na začátku týdne (v pondělí) prokážou pozitivní výsledek, musí se tento jedinec podrobit následnému testování PCR testy (již není v dikci školy, ale praktického lékaře); bude-li výsledek negativní, může se účastnit prezenční výuky, v opačném případě jde testovaný žák do izolace, zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce

  - v případě pozitivního výsledku při testování ve čtvrtek zbytek třídy jde domů čeká na výsledek následného testu PCR;   je-li negativní, celá třída se vrací do školy, v opačném případě je celé třídě nařízena karanténa (viz příloha: priloha_892354729_0_testovani_diagram_(2).pdf )

  - v případě pozitivně testovaného žáka dojde k jeho izolaci k tomu určené místnosti a k bezodkladnému informování zákonného zástupce, jehož povinností je si své dítě ze školy co nejrychleji odvézt

 • Zápis do 1. ročníku

  Vážení rodiče,

  v odkaze níže Vám zasílám základní informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022.

  Zakladni_informace_k_zapisu_do_1._rocniku.docx

  Zadost_zakonnych_zastupcu_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.docx

  Zadost_o_odklad_PSD.docx​​​​​​​

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie