• Pohár rozhlasu

  Pohár rozhlasu

  Pohár rozhlasu

  Ve dnech 9. a 10. května se žáci druhého stupně zúčastnili Poháru rozhlasu, který se konal na atletickém stadionu v Nymburce. Již tradičně se jednalo o soutěž družstev. O výsledku rozhodoval součet všech bodů, které žáci získávali v jednotlivých disciplínách. V mladších žákyních (6. a 7. třída) se jednalo o disciplíny: běh na 60 a 600m, skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem a štafeta. Mladší žáci měli disciplíny téměř totožné, s výjimkou vytrvalostního běhu, který se běžel na vzdálenost 1000 m. Pondělního závodu se účastnilo 17 škol a naši žáci vybojovali 13. (chlapci) a 15. (dívky) místo. Za zmínku však stojí některé individuální výsledky, a to krásné 2. místo, jež vybojoval Filip Otta v hodu kriketovým míčkem, 4. místo Matěje Rudzana ve skoku vysokém a v celkovém pořadí ze všech 281 závodníků se Sofie Čudová umístila na 11. pozici. Poděkování samozřejmě patří i ostatním závodníkům. Starší žákyně soutěžily v disciplínách: běh na 60 a 800m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a štafeta. U starších se opět lišila jen vzdálenost vytrvalosti, která činila 1500 m. Do soutěže se přihlásilo 16 škol, a ta naše vybojovala 7. (chlapci) a 9. (dívky) místo. Zde bychom rády zdůraznily výkony Jirky Kudyvejse ve vrhu koulí, kde vybojoval 2. místo, Martiny Ježkové, která při běhu na 800 m obsadila krásné 3. místo a v neposlední řadě 2. místo ve štafetě žáků ve složení Šifta, Sloup, Šulc a Daněk. Děkujeme všem sportovcům za skvělou reprezentaci školy. Atletice ZDAR!

  Vosejpková, Adamkovičová

 • Navýšení poplatku za školské služby

  Vážení rodiče,

  s předstihem Vás informuji, že v souvislosti s výrazným nárůstem neinvestičních výdajů (elektrická energie, voda, topení, hygienické a úklidové prostředky,..) se od 1.9.2022 zvyšuje měsíční poplatek za služby ve školní družině na částku 150,- Kč.

 • Sběr papíru

  Jarní sběr starého papíru

   

  Základní škola a mateřská škola Loučeň vyhlašuje jarní sběr starého papíru. Roztříděný papír – noviny, časopisy, knihy, ne karton - můžete odkládat ve dvoře školy u zásobníku na uhlí (hnědá plechová vrata). Hmotnost papíru a třídu nahlaste třídnímu učiteli. Nejlepší žáci i třídní kolektivy obdrží odměnu. Akce proběhne od 16.5. do 31.5.2022.

 • Zápis do 1. ročníku - výsledky

  Vážení rodiče,

  pod následujícím odkazem najdete výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělání v MŠ a ZŠ Loučeň pro školní rok 2022-2023.

  Vysledky_prijimaciho_rizeni_do_1._rocniku(1).pdf​​​​​​​​​​​​​​

 • Výsadba Lidické hrušně

  Dne 22.4. se na naší škole opět uskutečnil, po dvouleté pauze, způsobené epidemiologickou situací, tradiční projektový Den Země. Pro žáky 1. až 4. ročníku měl letos téma „Zvířata jsou naši přátelé“ – žáci navštívili ZOO Chleby, kde měli komentovanou prohlídku s možností se s některými chovanými zvířátky i osobně seznámit.

  Pro žáky od 5. do 8. ročníku bylo zvoleno téma: „Stromy jsou naši starší přátelé“, protože letošní Den Země byl spojen se slavnostní výsadbou pamětní Lidické hrušně. První dvě hodiny žáci pracovali ve skupinách, pod vedením žáků z 9. ročníku vypracovávali výtvarně poznávací projekt na téma jednotlivých druhů stromů. Souběžně se někteří vystřídali v keramické dílně, kde vytvářeli keramické ptáčky se jmény zavražděných lidických dětí, kteří budou později součástí výzdoby školy.

  Druhou částí projektového dne pak byl program k výsadbě Lidické hrušně. Program byl zahájen přednáškou pánů Nešpora a Kaliby z Občanského spolku Lidice, kteří mají iniciativu „Lidická hrušeň – posel naděje“ na starost. Přednáška seznámila žáky s osudy obyvatel Lidic a pak následoval prostor na otázky z řad žáků. Na školním hřišti předvedli naši žáci hostům i spolužákům krátký slavnostní program. Nejprve žák 9. ročníku František Cee zarecitoval část básně Františka Hrubína Jobova noc, pak žáci 7. ročníku zatančili část tradiční České besedy a nakonec svěřenkyně paní učitelky Kulhánkové zahrály několik melodií na flétny. Na samotný závěr projektového dne byla zasazena v naší výukové zahradě odnož původní Lidické hrušně – jediného stromu, který přežil nacistické běsnění v Lidicích. Štěp hrušně zasadili žáci 8. a 9. ročníku.  

  Moc si toho vážíme a budeme se o ni dobře starat.

                                                                                                                          Mgr. B. Kopřivová, Mgr. Z. Kubálek

 • Štafetový pohár

   

  Dne 21. dubna se žáci prvního stupně zúčastnili Štafetového poháru v Lysé nad Labem. Po dlouhé covidové pauze to pro některé z nich byla vůbec první příležitost reprezentovat naší školu. Žáci soutěžili jako jeden tým . Výsledek závodu udával součet časů tří štafet: 8x 100m (1.-3. třída), 8x100 m (4-5. třída) a 8x200m (mix). Naši reprezentanti obhájili krásné 6. místo. Rády bychom poděkovaly A. Sloupové, S. Hollerové, E. Kovárik, T. Narovcové, Š. Šiftovi, Č. Novotnému, R. Špoutilovi, M. Hrdličkovi, J. Ropkové, I. Svobodové, E. Nebesařové, J. Walter, D. Hrnčířovi, D. Štafovi, T. Vojířovi a J. Vlkovi za bojovnost, výborné chování  a za reprezentaci naší školy.
                                                                                                                               Vosejpková, Adamkovičová

 • Výsledky zápisu do 1. ročníku - změna

  Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

  došlo ke změně termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2022-2023, včetně termínu losování. Důvodem bylo jednak společné pracovní jednání školy a zastupitelů obce Loučeně, Chudíře a Jíkve, a poté i nutnost dodržet období pro podání žádosti o odkladu povinné školní docházky, které končí 30.4.2022. Nový termín zveřejnění výsledků zápisu bude ve čtvrtek 5.5.2022.

 • Zápis do MŠ

  Vážení rodiče,

  v následujícím odkazu naleznete nutné informace k zápisu dětí do MŠ Loučeň pro školní rok 2022-2023.

  Informace_k_zapisu_do_MS_2022-2023.docx​​​​​​​

 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  v úterý 12.4.2022 od 17 hod. se konají třídní schůzky. Schůzka třídních důvěrníků proběhne od 16.30 hod.

 • Exkurze v Praze

  Exkurze dne 25.3.2022 s 8.B po památkách Prahy a do Hrdličkova muzea na komentovanou prohlídku s workshopem na téma: Sběratelé kostí

   

  Dne 25.3.2022 jsme se s třídou 8.B vydali na výlet do Prahy, abychom si prohlédli historické památky a současně navštívili Hrdličkovo muzeum s komentovanou prohlídkou + workshop „Sběratelé kostí“.

  Žáci měli za úkol připravit si povídání o historických památkách, které jsme po cestě míjeli. Celkem bylo 12 zastavení. Ihned po příjezdu do Prahy na hlavní nádraží jsme si prohlédli Fantovu kavárnu (zastavení č.1) s komentářem, č.2 byla Wintonova socha, č.3 Národní muzeum, č.4 socha sv. Václava nna Václavském náměstí, č.5 secesní dům Koruna, č.6.Orloj na Staroměstském náměstí, č.7. Týnský chrám s hrobkou Tycho de Brahe, č.8 Prašná brána, č.9 Karlův most s kopiemi soch od Brauna, č.10 ostrov Kampa, č.11.Čertovka a č.12 Werichova vila.

  Poté jsme tramvají dojeli do Hrdličkova muzea při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku na téma „Fylogeneze lidské rasy“.

  Po krátké pauze jsme se přenesli do světa forenzní antropologie a pomocí kosterních pozůstatků jsme zjistili  informací o tom, komu patřily. Se zkušeným antropologem se žáci dozvěděli řadu informací o lidské kostře a sami se ji pak pokusili sestavit. Antropolog s žáky probral rozdílnosnost ženské a mužské kostry. Rovněž se dozvěděli o změnách na kostech v průběhu růstu a stáří, o tom, jak se na kostech podepisují různá onemocnění a mnoho dalšího.

  Děkuji všem žákům 8.B, kteří se podíleli na přípravě exkurze a kolegyni Mgr. Radce Vosejpkové.

  Adamkovičová Lýdie třídní učitelka

 • Velikonoční prázdniny

  Vážení rodiče,

  provoz organizačních jednotek v období velikonočních prázdnin (14.4.2022) bude následující:

  MŠ v provozu

  ZŠ jarní prázdniny

  ŠD provoz přerušen

  ŠJ v provozu

 • Zrušení školy v přírodě

  Vážení rodiče,

  bohužel Vás musíme informovat o zrušení plánované školy v přírodě. Resort, ve kterém jsme měli zajištěné ubytování, nám nyní vypověděl smlouvu. S ohledem na současnou uprchlickou situaci není možné náhradní ubytování zajistit.

  Zaplacené částky budou vráceny v plné výši na Váš účet.

 • Základní informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

  Vážení rodiče, 


  v následujících řádcích uvádím základní informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023

  Termín: řádný - 6.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod.

               náhradní - 20.4.2022 od 14.00 do 16.00 hod.

  Místo: budova ZŠ a MŠ Loučeň

  Vzít s sebou:

  - vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pokud máte možnost, jinak vyplníte ve škole)

  Zadost_zakonnych_zastupcu_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.docx

  - rodný list dítěte

  - kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

  - platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)

  - pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit písemnou žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

  Zadost_o_odklad_PSD_2022-2023.docx​​​​​​​

  - pokud došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku   příslušného soudu); obdobně i tehdy, pokud je jeden z biologických rodičů dítěte omezen při výkonu svých práv


  Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku:

  Kriteria_prijeti.docx

 • Používání mobilního telefonu

  Vážení rodiče,

   

  v poslední době se rozmáhá mezi žáky (převážně z II. stupně) nešvar používání vlastního mobilního telefonu ve škole mimo případy, které umožňuje Školní řád.

   

  „Žákům je zakázáno používat mobilní telefon i jiná elektronická zařízení v budově školy a jiných

  objektech, kde probíhá vzdělávání. Pokud žák potřebuje v nutných případech toto zařízení použít,

  pak pouze se svolením pedagogického pracovníka.“

   

  Nerespektováním tohoto ustanovení se žák dopouští zásadního porušení Školního řádu. Škola v těchto případech bude postupovat podle následující řady: Za první porušení bude žákovi zapsána učitelem poznámka do systému Edupage. Při dalším, tj. opakovaném porušení Školního řádu ze stejného důvodu bude žákovi udělena důtka třídního učitele.

   

   

  Mgr. Zdeněk Kubálek, ř.š.

 • Provoz o jarních prázdninách

  Vážení rodiče,

  provoz organizačních jednotek bude v období jarních prázdnin (od 14. do 18. března 2022) následující:

  MŠ v provozu

  ZŠ prázdniny

  ŠJ v provozu

  ŠD provoz přerušen

 • Znovuotevření kiosku

  Milí žáci,

  od 28.2.2022 bude po dlouhé přestávce opět otevřen školní kiosek. Naší snahou bude nabízený sortiment postupně rozšiřovat.

 • Změny v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví s platností od 3.1.2022

  Vážená rodiče,


  • zasílám Vám návodný leták pro Vás a Vaše dítě, které je buď covid pozitivní nebo se dostal do styku s pozitivně testovanývm spolužákem:

  Testovani_letak_pro_rodice.pdf

  • pokyn pro pololetní platbu za služby ve školní družině (období leden - červen 2022)
   • výše platby za celé pololetí činí 600,- Kč
   • platbu učiňte převodem na účet školy s těmito platebními údaji: 
    • číslo účtu: 101048863/0300
    • variabilní symbol: ŠD_příjmení žáka_třída
    • částka: 600,- Kč  • Změna organizace výuky

  Vážení rodiče,

   

  informuji Vás, že ve dnech 20. - 22.12.2021 dojde k následujícím změnám v organizaci výuky:

   

  • 20. a 21.12.2021 je zrušena odpolední výuka, třídy končí 4., případně 5. vyučovací hodinu (podle rozvrhu)
  • 22.12.2021 je vyhlášen volný den ředitele školy pro všechny organizační jednotky

                                                             

                                                                                                                 Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

   

 • Zrušení třídních schůzek

  Vážení rodiče, 

  třídní schůzky, včetně schůzky třídních důvěrníků, plánované na úterý 23.11.2021 se v důsledku vládních opatření ruší. Výsledky vzdělávání Vašich dětí za 1. čtvrtletí školního roku 2021-2022 Vám budou předány prostřednictvím systému Edupage, případně i jinou formou po domluvě s třídním učitelem. Dále Vás žádám o zodpovědný přístup k řešení osobní  přítomnosti Vašich dětí na prezenčním vzdělávání při jakémkoli podezření na příznaky onemocnění.

 • Testování antigenními testy

  Vážení rodiče,

  v následujících řádcích Vám přináším základní informace o testování dětí a žáků antigenními testy, které proběhne ve dvou vlnách, a to 22.a 29.11.2021:

  • Procesně probíhá testování podobně jako při předcházejích testovacích kolech.
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

  • Pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).

  • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

    

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie