• Změny v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví s platností od 3.1.2022

  Vážená rodiče,


  • zasílám Vám návodný leták pro Vás a Vaše dítě, které je buď covid pozitivní nebo se dostal do styku s pozitivně testovanývm spolužákem:

  Testovani_letak_pro_rodice.pdf

  • pokyn pro pololetní platbu za služby ve školní družině (období leden - červen 2022)
   • výše platby za celé pololetí činí 600,- Kč
   • platbu učiňte převodem na účet školy s těmito platebními údaji: 
    • číslo účtu: 101048863/0300
    • variabilní symbol: ŠD_příjmení žáka_třída
    • částka: 600,- Kč  • Změna organizace výuky

  Vážení rodiče,

   

  informuji Vás, že ve dnech 20. - 22.12.2021 dojde k následujícím změnám v organizaci výuky:

   

  • 20. a 21.12.2021 je zrušena odpolední výuka, třídy končí 4., případně 5. vyučovací hodinu (podle rozvrhu)
  • 22.12.2021 je vyhlášen volný den ředitele školy pro všechny organizační jednotky

                                                             

                                                                                                                 Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

   

 • Zrušení třídních schůzek

  Vážení rodiče, 

  třídní schůzky, včetně schůzky třídních důvěrníků, plánované na úterý 23.11.2021 se v důsledku vládních opatření ruší. Výsledky vzdělávání Vašich dětí za 1. čtvrtletí školního roku 2021-2022 Vám budou předány prostřednictvím systému Edupage, případně i jinou formou po domluvě s třídním učitelem. Dále Vás žádám o zodpovědný přístup k řešení osobní  přítomnosti Vašich dětí na prezenčním vzdělávání při jakémkoli podezření na příznaky onemocnění.

 • Testování antigenními testy

  Vážení rodiče,

  v následujících řádcích Vám přináším základní informace o testování dětí a žáků antigenními testy, které proběhne ve dvou vlnách, a to 22.a 29.11.2021:

  • Procesně probíhá testování podobně jako při předcházejích testovacích kolech.
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

  • Pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).

  • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

    

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  připomínám termín konání třídních schůzek, včetně schůzky třídních důvěrníků, za 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022, které proběhnou 23.11.2021 od 17 hod. (třídní důvěrníci od 16.30 hod.). Při vstupu do budovy školy je nezbytné použít respirátor a provést dezinfekci rukou.

 • Škola v přírodě 2022

  Vážení rodiče,

  zasílám Vám včas návrh smlouvy mezi poskytovatelem rekreačních služeb a naší školou jako objednatelem, abyste si ji mohli projít a věděli veškeré náležitosti.

  SvP_2022_RS_Klucanka.pdf

 • Platba za obědy

  Vážení rodiče,

  žádáme Vás, abyste platbu převodem na účet školy za odebrané obědy uskutečnili vždy do 25. dne předcházejícího měsíce.

 • Přerušení provozu v MŠ

  Vážení rodiče,

  dne 27.10.2021 bude přerušen provoz v MŠ z důvodu přerusení dodávky pitné vody. V pátek 29.10.2021 bude MŠ v provozu.

 • Provoz ŠD

  Vážení rodiče,

  vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků se o podzimních prázdninách - 27.10. a 29.10.2021 - přerušuje provoz ve školní družině.

 • Přespolní běh

  Okresní kolo přespolního běhu v Nymburce

   

  Dne 11.10.2021 se konalo okresní kolo přespolního běhu v Nymburce.

  Podařilo se nám vytvořit 4 týmy, po jednom týmu v každé kategorii: dívky mladší a starší, chlapci mladší a starší. Soutěž je založená na umístění jednotlivých závodníků a každý tým tvoří maximálně 6 žáků.  Ne ve všech kategoriích se nám podařilo vytvořit kompletní týmy ( ze zdravotních důvodů), přesto jsme splnili podmínky soutěže.

  Nejlépe si vedlo družstvo nejmladších žaček a ve vysoké konkurenci obsadili krásné 10. místo (ze 16 zúčastněných škol). Nevýhodu byl věk závodníků, poněvadž soutěžili mezi žáky 6.a 7. tříd a my měli zastoupení v mladších kategoriích převážně žáky 6.tříd.

  Přesto jsme si závod užili a byli jsme velmi rádi, že po roce a půl si žáci mohli zazávodit. Děkujeme pořadatelům gymnázia Nymburk, kteří závod zorganizovali a budeme se těšit v příštím roce v silnější sestavě.

  Děkuji všem závodníkům a vedení školy.

  Lýdie Adamkovičová a Radka Vosejpková

 • Projektový den

  Branný den

        Letošní projektový den „Branný den“ byl rozdělen na dvě části. V termínu 14.9. 2021 se konal branný den pro 1.stupeň ZŠ, a to pro 1.-4.ročník. Žáci společně se svými učiteli plnili různé druhy úkolů z rozmanitých oblastí. (dopravní výchova, Integrovaný záchranný systém, protichemická ochrana, orientace v přírodě, hod na cíl). Všechny děti se velmi snažily a bylo vidět, že jsou nadšené. Za své znalosti a dovednosti byli žáci a žákyně odměněni drobnou sladkostí.

       Dne 24.9. 2021 proběhla druhá část branného dne, která byla připravena pro žáky 5.-8.ročníku. Byl zorganizován závod branných hlídek. Při tomto závodě plnili žáci a žákyně na stanovištích různé úkoly, a to jak vědomostní tak i dovednostní. Na trase bylo rozmístěno celkem 8 stanovišť.  Stanoviště 1-5 byla určena pro mladší kategorii a stanoviště 1-8 pro starší kategorii. Na stanovištích byly úkoly z oblastí zdravovědy, dopravní výchovy, Integrovaného záchranného systému, protichemická ochrana, topografie, hod na cíl, střelba.

       Závod byl zhodnocen dne 1.10.  2021, kde bylo vyhodnoceno vždy 6 nejlepších branných hlídek v každé kategorii.

       Děkuji žákům  9.ročníku, kteří se podíleli na zpracování  úkolů a přípravě stanovišť, dále velký dík patří všem pedagogům  2.stupně a také asistentkám, kteří se podíleli na zdárném a bezpečném chodu celého branného dne, včetně připravených volnočasových aktivit na školním hřišti.

   

  Školní metodik prevence Mgr. Marie Maršíková

   

 • Sběr starého papíru

  Základní škola a mateřská škola Loučeň vyhlašuje podzimní sběr starého papíru. Roztříděný papír – noviny, časopisy, knihy, ne karton - můžete odkládat u dveří stavební budovy („Likusáku“) naproti hlavnímu vchodu do školy. Hmotnost papíru a třídu nahlaste třídnímu učiteli. Nejlepší žáci i třídní kolektivy obdrží odměnu. Akce proběhne od 4.10. do 22.10.2021.

 • Provoz ŠD dne 27.9.2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k velmi nízkému počtu zájemců o služby školní družiny dne 27.9.2021 bude provoz v tento den přerušen.

 • Volný den ředitele školy

  Vážení rodiče,

  ředitel školy po projednání se zřizovatelem vyhlašuje na den 27.9.2021 volný den z organizačních důvodů. Provoz MŠ, ŠD a ŠJ je v tento den nepřerušen.

 • Platby v MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD

  Vážení rodiče,

  v souvislosti se současnými trendy, zjednodušením procesů plateb a i doporučením auditorské společnosti, bude škola od tohoto školního roku co nejvíce usilovat o bezhotovostní platby na účet školy.

  101048863/0300

  "Jak zadáte platební příkaz?"

   

  • v internetovém bankovnictví nebo v mobilní bance přes Vaše přístupové údaje zadáte platební příkaz s těmito náležitostmi:
   • zadáte účet školy
   • každé organizační jednotce je přiřazen jedinečný variabilní symbol:
    • MŠ - v.s. 7
    • ZŠ - pro platbu za kroužek je v.s. 10
    • ZŠ pro platbu za pracovní sešit je v.s. 20
    • ŠD - v.s.1
    • ŠJ - v.s. 8
   • zadáte výši platby
   • do poznámky napíšete: jméno žáka, třídu
  • období, za které budete provádět platbu musí odpovídat kalendářnímu roku, nikoli školnímu roku, tj. např. platbu za období září - prosinec musíte zaplatit v poměrné výši v září, za období leden - červen zaplatíte opět poměrnou část v měsíci lednu; při měsíčních platbách nic neřešíte.
  • Příklad: měsíční platba ve ŠD je 100,- Kč, budete-li hradit služby za období září až prosinec, pak v září zaplatíte částku ve výši 400,- Kč,  budete-li hradit služby za období leden až červen, pak v lednu zaplatíte částku ve výši 600,- Kč, nelze zaplatit částku 1000,- za celé období září až červen (přechod z jednoho roku do druhého)

   

 • Rozdělení žáků 6. ročníku

  Vážení rodiče, 

  předkládám Vám rozdělení žáků 6. ročníku pro školní rok 2021/2022 na dvě paralelní třídy:

  Rozdeleni_zaku_6._rocniku.docx​​​​​​​

 • Zahájení školního roku 2021-2022

  Zahájení nového školního roku proběhlo pro všechny třídy před hlavním vstupem do budovy školy. Slavnostní přivítání nových prvňáčků bylo zahájeno vstupem ředitele školy, dále přítomností zástupce obce paní M. Záklasníkové a samozřejmě třídního učitele Mgr. L. Krpaty. Do první třídy nastoupilo 25 žáčků.

 • Oficiální vyjádření MŠMT

  Vážení rodiče, 

  v následujícím odkazu Vám posílám oficiální vyjádření MŠMT k aktuálním opatřením (hlavně k začátku školního roku 2021-2022).

  Vyjadreni_MSMT.docx​​​​​​​​​​​​​​

 • Režim 1.9.2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k opatřením ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, která jsou platná od 1.9.2021, bude první den nového školního roku probíhat následovně:

  - zahájení nového školního roku proběhne před hlavním vchodem do budovy školy od 7.30h. a bude se týkat všech žáků

  - po krátkém, společném zahájení se žáci 2. - 9. ročníku přemístí pod vedením třídních učitelů do svých kmenových učeben, kde proběhne povinné testování na covid-19 (pokud tuto povinnost dítě již nemá, je třeba tuto skutečnost doložit příslušným potvrzením) a budou jim předány základní informace na příští dny

  - žáci 1. ročníku zůstanou před hlavním vchodem, kde je přivítá zástupce obce, ředitel školy a třídní učitel; pak odejdou pouze s rodiči (bez dalších příbuzných) do své třídy

  - je nutné dodržet nezbytná hygienická a epidemická opatření, abychom maximálně eliminovali případnou infekční nákazu, proto před vstupem do budovy školy každá doprovázející osoba bude mít nasazenou ochranou dýchacích cest a ve vestibulu školy provede dizinfekci rukou

  - setrvání v kmenové učebně s třídním učitelem bude na nezbytně nutnou dobu

  Chtěl bych tímto poprosit rodiče, aby toto opatření s ohledem na zdraví svých dětí a zaměstnanců školy, respektovali.

   

                                                                                                                            Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie