• Struktura rozvrhu pro školní rok 2021-2022

  Vážení rodiče,

  rozvrh je již navrhnutý, ale ještě nebyl předložen pedagogickému sboru, který může po vzájemné dohodě mezi jednotlivými učiteli vyvolat ještě mírné úpravy, které již neovlivní rozložení odpolední výuky (během přípravného týdne). Proto Vám nyní předkládám pouze stanovení odpolední výuky pro jednotlivé třídy, abyste si mohli začlenit ostatní aktivity svých dětí:

  1.   bez odpolední výuky

  2.   odpolední výuka v Po

  3.  A,B odpolední výuka Út, Čt

  4.  odpolední výuka Po, Út

  5.  odpolední výuka Út, Čt

  6.  A,B odpolední výuka Út, Čt

  7.  odpolední výuka Út, Čt

  8.  A,B odpolední výuka Po, Út, Čt

  9.  odpolední výuka Po, Út, Čt

   

 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin

 • Ukončení studia žáků 9. ročníku

  Žáci 9. ročníku byli v poslední den školního roku 2020-2021 slavnostně vyřazeni z ZŠ a MŠ Loučeň, neboť splnili 9 let povinné školní docházky.

 • Sportovní dny

  Ve dnech 28.6. a 29.6.2021 se na naší škole uskutečnily sportovní dny pro jednotlivé stupně ZŠ.

  V pondělí 28.6. po slavnostním zahájení poměřili žáčci I.stupně své síly při sportovním dni v těchto disciplínách: skok z místa, 50m sprint, přeskoky přes švihadlo v délce 1 min., osmičkový běh, hod na cíl do veselé desky a cca 200m běh.

  Počasí nám přálo a žáci si tento den krásně užili. Vyhodnocovali jsme první tři místa v každé třídě ( zvlášť dívky a zvlášť chlapci). Vítězové si kromě diplomů odnesli i zajímavé sportovní odměny. Na závěr, při vyhlašování vítězů, každý sportovec dostal osvěžující odměnu.

  V úterý 29.6. nás trochu zaskočil ranní déšť, který nám zhatil "venkovní" sportovní den , v záloze jsme měli připravenou "mokrou variantu" s obměnou disciplín. Disciplíny byly zaměřeny na poměření fyzických zdatností dle FIT testu: přeskoky přes švihadlo 2 min., kliky 2 min., leh – sedy 2min. člunkový běh, hod na cíl, skok z místa.

  Během dopoledne vysvitlo sluníčko, a tak byl prostor pro závěrečnou štafetu mezi třídami. Absolutním vítězem se stali žáci 8.třídy, za nimi žáci 7.B a krásné třetí místo vybojovali žáci 6.třídy.

  Vyhlášení vítězů proběhlo stejně jak u předešlého dne. Každý vysoutěžil i osvěžující zmrzlinu.

  Poděkování patří všem zúčastněným žákům, učitelům, asistentům, žákům 9.třídy, vedení školy a firmě Pilous s.r.o.

  Vedoucí akce Mgr. Adamkovičová Lýdie

 • ŠvP

  Škola v přírodě 2021

  Ve dnech 14.6. – 19.6. 2021 proběhla škola v přírodě pro žáky z 3.,4. a 5.třídy.

  Netradičně jsme vyrazili do jižních Čech a pobývali jsme v obci Sedlice – Důl

  RS RADOST. Kromě dopolední výuky probíhal po celou dobu pobytu pestrý

   animační program, který obsahoval mimo jiné i širokou škálu her a činností,

   výlety do přírody, opékání buřtů, maškarní rej, noční hru, stezku odvahy a

  osvěžení v bazénu. Dětem se velmi líbil celodenní pěší výlet do zámku a parku

   v Blatné, jejichž součástí je i obora s daňky a pávy. Celý pobyt přispěl ke

  stmelení kolektivu a obnovení vzájemných vztahů mezi dětmi i učiteli.

   

                                                                             Mgr. D. Kulhánková

 • Provoz školy o hlavních prázdninách

  ​​​​​​​Provoz_o_hlavnich_prazdninach_2020-2021(1).docx​​​​​​​

 • Snad zítra již voda poteče...

  Vážení rodiče,

  sice bez oficiálního sdělení VaK Nymburk se situace na Loučeni zlepšuje. Předpokládám, společně i po komunikaci s paní starostkou, že zítra bude škola v plném provozu.

  Mgr. Zd. Kubálek

 • Provoz školy dne 22.6.2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k neustálému posouvání termínu zprovoznění vodovodního řádu ze strany VaK Nymburk ( v 17,30h byl termín posunut na 22. hodinu a nikdo neví, zda to bude údaj konečný) bude provoz školy v úterý 22.6.2021 pravděpodobně opět omezený.

  Děkuji za pochopení.

  Zd. Kubálek

 • Ukončení inzerce

  ZŠ a MŠ Loučeň ukončila výběrové řízení na pozice AP, vychovatelka ŠD, učitel II. stupně ke dni 17.6.2021.

 • 3D tisk

  Využití 3D tisku na naší škole

  Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „3D tiskárny pro školy“ od vývojáře a výrobce světoznámých 3D tiskáren ORIGINAL PRUSA. Do celého projektu se již zapojilo více než 600 škol, a proto jsme rádi, že i naše škola nezůstala pozadu. Po splnění projektu zůstane zatím zapůjčená tiskárna škole zdarma.

  K čemu nám vlastně 3D tisk je? 3D tisk u žáků komplexně rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Skrze jejich vlastní nápady rozvíjí jejich kreativitu a vynalézavost. Zároveň je učí, jak tyto vlastnosti uplatnit – vede je k přemýšlení o využitelnosti a proveditelnosti jejich návrhů. Tvorbu žáků posouvá 3D tisk do dalšího rozměru, než na co byli dosud zvyklí. To vše je pro ně i pro nás velmi motivující.

  Samotné návrhy budeme vytvářet v programu TinkerCAD, který je dostupný pro všechny zdarma. Využití tohoto programu dalece překračuje výuku na základních školách, a proto žáci získají skvělou možnost naučit se pracovat s programem, který mohou využívat i v technických oborech při dalším studiu a v pracovním životě.

  Tvorba návrhů a realizace projektů samozřejmě nebude probíhat pouze v hodinách informatiky, neboť využití 3D tisku pomůže vytvořit projekty a činnosti napříč spektrem všech školních předmětů. Je potřeba specifický květináč na pracovní činnosti? Pojďme si ho navrhnout a vytisknout. Chceme názorný model toho, jak vypadalo středověké město? Zapneme program TinkerCAD, otevřeme knihy a jdeme modelovat…

  Informační technologie nás ovlivňují stále více, pro životy žáků to platí dvojnásobně. Jakákoliv znalost a zkušenost v tomto oboru se počítá. Díky těmto dovednostem s 3D tiskárnou a TinkerCADem budou žáci zase o krůček lépe připraveni na budoucnost.

                                                                                                                                             Mgr. Vladimír Drápalík

   

 • Poptávané pozice

  ZŠ a MŠ hledá vhodného uchazeče na následující pracovní pozice:

  učitel/ka/:

  • odborná kvalifikace
  • vstřícnost, flexibilita
  • plný úvazek (převážně na II. stupni)
  • nástup 1.9.2021

  vychovatelka:

  • odborná kvalifikace
  • kladný vztah k dětem
  • plný úvazek
  • nástup od 1.9.2021

  asistent/ka/ pedagoga na ZŠ:

  • odborná kvalifikace
  • kladný vztah k dětem
  • úvazek od 0,5 do 0,75
  • nástup od 1.9.2021
 • Výsledky zápisu do MŠ

  Vážení rodiče,

  zveřejňuji výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022.

  Vysledky_prijimaciho_rizeni_do_MS_2021.docx​​​​​​​

 • Zápis do MŠ

  Vážení rodiče,

  původně stanovený termín pro zveřejnění výsledků přijímacího řízení dětí do MŠ pro školní rok 2021-2022 bude posunut, protože počet zájemců o přijetí je vyšší než volná kapacita MŠ. Všem rodičům, jejichž děti nesplňovaly stanovená kritéria, jsem poslal výzvu k možnosti se vyjádřit k připravovanému rohodnutí. Tato povinnost je dána správním řádem. Tím se termín zveřejnění výsledků nutně oddálí. Nejzašší termín stanovuji na 27.5.2021. Budu Vás včas informovat. Děkuji za pochopení. 

 • Provoz školy od 17.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  17.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky (beze změny)
  • ZŠ - prezenční výuka bez rotace pro všechny třídy, testování 1x týdně (pondělí), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní), ruší se povinnost homogenizace tříd a skupin, výuka podle běžného rozvrhu
  • ŠD - provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenizace oddělení a skupin
  • ŠJ - provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenizace tříd a skupin

  eduresized_Bezny_rozvrh.PNG

   

 • Provoz školy od 10.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  10.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky
  • ZŠ - prezenční výuka pro třídy: 1., 2.A, 2.B - testování 1x týdně (pondělí), 8., 9. - testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní)
  • ZŠ - distanční výuka pro třídy: 3., 4., 5., 6., 7.A, 7.B
  • ŠD - režim beze změn
  • ŠJ - režim beze změn
 • Provoz školy od 3.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  3.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky
  • ZŠ - prezenční výuka pro třídy: 3., 4., 5. - testování 1x týdně (pondělí), 6., 7.A, 7.B - testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní)
  • ZŠ - distanční výuka pro třídy: 1., 2.A, 2.B, 8., 9. 
  • ŠD - režim beze změn
  • ŠJ - režim beze změn

  Rozvrh_online_vyuky_od_3.5.2021.xlsx

 • Zápis do 1. ročníku - výsledky

  Vážení rodiče,

  výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022 najdete v odkazu níže.

  Vysledky_prijimaciho_rizeni_2021.docx​​​​​​​

 • Jarní sběr starého papíru

  Základní škola a mateřská škola Loučeň vyhlašuje jarní sběr starého papíru. Roztříděný papír – noviny, časopisy, knihy, ne karton - můžete odkládat u dveří stavební budovy („Likusáku“) naproti hlavnímu vchodu do školy. Hmotnost papíru a třídu nahlaste třídnímu učiteli. Nejlepší žáci i třídní kolektivy obdrží odměnu. Akce proběhne od 3.5. do 15.5.2021.

 • Provoz školy od 19.4.2021

  Vážení rodiče,

  provoz školy od 19.4.2021 bude probíhat stejným způsobem jako tento týden, pouze s rozdílem prezenční a distanční výuky na I. stupni:

  1., 2.A, 2.B - distanční vzdělávání

  3., 4., 5. - prezenční vzdělávání

  Rozvrh_online_vyuky_od_19.4.xlsx​​​​​​​

 • Otevírání škol a školských zařízení - 1. fáze

  Vážení rodiče,

  na základě výsledků jednání vlády ČR ze dne 6.4.2021 dochází od 12.4.2021 k částečnému otevírání škol a školských zařízení. V následujících několika řádcích Vás seznámím se základními kroky pro jednotlivé organizační jednotky:

  :

  - umožněna osobní přítomnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v homogenních skupinách v maximálním počtu 15 dětí

  - není nutné zakrytí nosu a úst

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ZŠ:

  - umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně s tím, že třídy 1., 2.A, 2.B zahájí prezenční výuku od 12.4.2021 do 16.4.2021, ostatní třídy I. stupně se budou vzdělávat distančně; následující týden to bude opačně

  - nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou 

  - II. stupeň se i nadále vzdělává distančním způsobem

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ŠD:

  - umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně, kteří se vzdělávají prezenčně, v homogenních skupinách stejných jako ve třídách

  - nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou 

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ŠJ:

  - umožněna konzumace jídla pouze pro žáky I. stupně, které se vzdělávájí prezenčně, pro ostatní žáky I. stupně je umožněno odebrání stravy do přinenesených nádob

  - při vstupu do jídelny a mimo režim konzumace potravin je nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou

  - dodržování hygienických a epidemických opatření

   

  Testování dětí a žáků, případně účastníků ŠD:

  - podmínkou k osobní přítomnosti dětí a žáků je testování antigenními testy 2x týdně

  - pokud žák (účastník) navštěvuje před výukou ŠD, musí se otestovat již ve ŠD; toto testování pak platí i pro následný pobyt v ZŠ (již se nemusí opět testovat)

  - testování proběhne tzv. samoodběrem; pro děti MŠ a žáky 1. až 3. třídy je umožněna pomoc zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby (s písemným souhlasem zákonného zástupce) 

  - pro testování žáků budou sloužit kmenové učebny, případně jiné vyčleněné prostory

  - pokud antigenní testy na začátku týdne (v pondělí) prokážou pozitivní výsledek, musí se tento jedinec podrobit následnému testování PCR testy (již není v dikci školy, ale praktického lékaře); bude-li výsledek negativní, může se účastnit prezenční výuky, v opačném případě jde testovaný žák do izolace, zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce

  - v případě pozitivního výsledku při testování ve čtvrtek zbytek třídy jde domů čeká na výsledek následného testu PCR;   je-li negativní, celá třída se vrací do školy, v opačném případě je celé třídě nařízena karanténa (viz příloha: priloha_892354729_0_testovani_diagram_(2).pdf )

  - v případě pozitivně testovaného žáka dojde k jeho izolaci k tomu určené místnosti a k bezodkladnému informování zákonného zástupce, jehož povinností je si své dítě ze školy co nejrychleji odvézt

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie