• Přerušení provozu školy

  Ve středu 27.1.2021 bude provoz ve všech organizačních jednotkách školy přerušen z důvodu plánované odstávky elektrické energie  v době od 7.30 do 15.30 hod.

 • Uzavření MŠ

  Vážení rodiče dětí MŠ,

  na základě rozhodnutí hygienické stanice je mateřská škola od 11.1.2021 do 18.1.2021 uzavřena z důvodu nařízené karantény. Bližší informace najdete na stránkách MŠ.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Provoz školy od 4.1.2021

  Od 4. ledna 2021 bude provoz organizačních jednotek na škole probíhat následovně:

  MŠ:  v provozu za dodržení platných hygienických a epidemiologických podmínek

  ZŠ:  v 1. a 2. ročníku probíhá výuka prezenčně, v 3. - 9. ročníku distančně podle zvláštního rozvrhu

  ŠD:  v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku za dodržení homogenity skupin

  ŠJ:  v provozu za dodržení platných hygienických a epidemiologických podmínek s tím, že žáci 1. a 2. ročníku se stravují ve školní jídelně, ostatní žáci si mohou odebrat stravu pouze výdejovým okénkem za dotovanou cenu (nutné nahlásit den předem)


  Rozvrh_online_vyuky_platny.pdf​​​​​​​


 • Vánoční přání

  ZŠ a MŠ Loučeň přeje všem dětem, žákům a rodičům příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, klidný a spokojený rok 2021.

   

   

 • Provoz školy od 21.12.2020 do konce roku

  Vážení rodiče, žáci,

  v souvislosti s novým mimořádným opatřením ze dne 14.12.2020 Vás dále informuji, jak bude probíhat provoz na naší škole:


  MŠ - ve dnech 21. a 22.12. je v provozu, od 23.12. je provoz přerušen (vánoční prázdniny)

  ZŠ - ve dnech 21. a 22.12. je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole, od 23.12. vánoční        prázdniny

  ŠD - od 21.12. provoz přerušen

  ŠJ - od 21. do 23.12. provoz nepřerušen


  Vánoční prázdniny trvají od středy 23.12. do neděle 3.1.2021.

  Výuka začíná v pondělí 4.1.2021.


  Bližší informace v následujících odkazech:

  2001642_Informace_k_provozu_do_konce_roku_2020_.pdf

  2001677_Opatreni_MSMT_o_odlisnosti_v_organizaci_skolniho_roku.pdf

    

 • Výuka v týdnu od 14. do 18.12.

  Pondělí - středa:

  Distančně 7. ročník (podle zvláštního rozvrhu)

  Prezenčně 6., 8., 9. ročník

   

  Čtvrtek - pátek

  Distančně 6. a 8. ročník (podle zvláštního rozvrhu)

  Prezenčně 7. a 9. ročník

 • Online výuka

  Rozvrh online výuky pro žáky 6. a 8. ročníku v týdnu od 7. do 11.12.2020

  Rozvrh_online_vyuky_7.12._11.12..xlsx

 • Provoz školy od 30.11.2020

  Od 30.11.2020 bude provoz na naší škole probíhat následovně:

  MŠ - beze změn, tj. v provozu

  ZŠ - celý 1. stupeň prezenčně (podle normálního rozvrhu), 6., 8., a 9. ročník prezenčně (podle normálního rozvrhu), 7. ročník distančně podle nového rozvrhu (viz odkaz níže); pokud i v týdnu od 7. do 11.12. se epidemiologická situace nezmění, pak prezenční výuka se bude týkat 7. ročníku a distanční 6. a 8. ročníku

  ŠD - kromě žáků 1. a 2. ročníku ještě žáci                    3.        a 4. ročníku

  ŠJ - beze změn, tj. v provozu

   

  Rozvrh_online_vyuky_30.11.-4.12..xlsx

   

   

 • Provoz škol a školských zařízení od 18.11.2020

  Vážení rodiče, 

  v souvislosti s novými pokyny ministerstva školství bude provoz na naší škole od 18.11.2020 probíhat následovně:

  • provoz MŠ zůstává nezměněn
  • provoz ZŠ je povolen pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - každý den pouze dopolední blok v rozsahu 4 vyučovacích hodin
  • ŠJ v provozu
  • provoz ve ŠD je umožněn pouze pro žáky 1. a 2. ročníku

  Kompletní informace z MŠMT: 

  Informace_k_provozu_skol.pdf


 • Přerušení dodávky elektrického proudu - změna

  Plánované přerušení dodávky elektrického proudu na Loučeni dne 3.11.2020 bylo společností ČEZ Distribuce zrušeno. To znamená, že MŠ a ŠJ budou v provozu, distanční online vzdělávání bude probíhat.

 • Prostředky školy pro online výuku

  Vážení rodiče,

  informuji Vás, že škola v současné době nedisponuje prostředky pro online výuku (notebooky, tablety), které by mohla zapůjčit žákům. Děkuji za pochopení.

 • Online výuka

  Vážení rodiče, žáci,

  v následujícím odkazu je vytvořený rozvrh pro online výuku od 2.11.2020.

  Rozvrh_online_vyuky_platny.xlsx

  Rozvrh_online_vyuky_platny.pdf

 • Přerušení dodávky elektrického proudu

  V úterý 3.11.2020 bude v celé Loučeni přerušena dodávka elektrického proudu. V této souvislosti bude provoz v MŠ a ŠJ v tento den přerušen. Dále nebude probíhat ani online výuka žáků ZŠ.

 • On line výuka

  Vážení rodiče,

  připomínám, že v týdnu od 26.10. do 30.10.2020 výuka na ZŠ neprobíhá (26. a 27.10. volné dny ministra školství, 28.10. státní svátek, 29. a 30.10. podzimní prázdniny). Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 se dá předpokládat, že nouzový stav bude prodloužen a osobní přítomnost žáků ve škole bude opět zakázána. Na toto období bude sestaven speciální rozvvrh na on line výuku, který zveřejníme v příštím týdnu.

  Dále informuji, že provoz MŠ a ŠJ bude ve dnech 26., 27., 29., 30.10. nepřerušen.

 • Provoz organizačních jednotek od 14.10. do 23.10.2020

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s novými vládními opatřeními, která vstupují v platnost 14.10.2020, bude provoz organizačních složek na naší škole probíhat následovně:

  Mateřská škola - v provozu, beze změny

  Základní škola - žáci 1. a 2. stupně se vzdělávají povinně distančním způsobem

  Školní družina - provoz přerušen

  Školní jídelna - v provozu, beze změn

   

  Hlavním komunikačním prostředím mezi žáky, školou a rodiči je EDUPAGE. Po vzájemné dohodě a vzhledem k výsledku průzkumu školy o možnostech komunikačních technologií každého žáka, je možno využívat i jiný způsob distančního vzdělávání (např. Microsoft Teams).

 • Provoz školy od 12.10. do 25.10.2020

  Vážení rodiče,

  na základě krizového opatření vlády bude provoz naší školy a školských zařízení probíhat takto:

  • mateřská škola beze změn
  • 1. stupeň beze změn
  • 2. stupeň - v týdnu od 12.10. do 16.10. budou docházet do školy pouze žáci 6., 7.A, 7.B třídy; žáci 8. a 9. třídy se budou povinně vzdělávat distančním způsobem, další týden se situace obrátí
  • školní družina beze změn
  • školní jídelna beze změn (přísnější hygienická opatření)
  • ruší se kroužky, plavecký výcvik
  • na dny 26. a 27.10. ministr školství vyhlásil volné dny, 28.10. je státní svátek, 29. a 30.10. podzimní prázdniny
 • Postup zákonných zástupců při podezření na virové onemocnění

  Vážení rodiče,

  vzhledem k přetíženosti ordinací praktických lékařů pro děti a dorost a ke snaze o jednotný způsob řešení Vám předkládám základní informace a algoritmus Vašich kroků při podezření na virové onemocnění Vašich dětí.

  A_-_1._Osetreni_deti_po_1.9.2020._SPLDD_-_verze_4.9.2020.pdf

  A_-_2._Graf_-_osetrovani_deti_po_1.9.20.pdf​​​​​​​

 • Metoda CLIL na ZŠ Loučeň

  Rádi bychom vás informovali, že na naší škole zařazujeme do výuky některých předmětů metodu CLIL. Při této metodě dochází k propojení výuky cizího jazyka s výukou jiných předmětů.

  Využíváme formu „Language Showers“ (jazykové sprchy), která spočívá v krátkém procvičení již známé slovní zásoby, v používání některých materiálů a jazykových struktur nebo v zařazení různých herních aktivit v cizím jazyce v nejazykových předmětech.

  Tato metoda umožňuje žákovi častější používání cizího jazyka, čímž se zlepšují jeho jazykové dovednosti.

 • Mimořádné opatření od 10.9.2020

  Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ode dne 10.9.2020 toto mimořádné opatření:

  1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

  b) v prostředcích veřejné dopravy.

  Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

  a) děti do dvou let věku,

  b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině

   

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie