• Zápis do MŠ

  Vážení rodiče,

  původně stanovený termín pro zveřejnění výsledků přijímacího řízení dětí do MŠ pro školní rok 2021-2022 bude posunut, protože počet zájemců o přijetí je vyšší než volná kapacita MŠ. Všem rodičům, jejichž děti nesplňovaly stanovená kritéria, jsem poslal výzvu k možnosti se vyjádřit k připravovanému rohodnutí. Tato povinnost je dána správním řádem. Tím se termín zveřejnění výsledků nutně oddálí. Nejzašší termín stanovuji na 27.5.2021. Budu Vás včas informovat. Děkuji za pochopení. 

 • Provoz školy od 17.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  17.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky (beze změny)
  • ZŠ - prezenční výuka bez rotace pro všechny třídy, testování 1x týdně (pondělí), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní), ruší se povinnost homogenizace tříd a skupin, výuka podle běžného rozvrhu
  • ŠD - provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenizace oddělení a skupin
  • ŠJ - provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenizace tříd a skupin

  eduresized_Bezny_rozvrh.PNG

   

 • Provoz školy od 10.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  10.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky
  • ZŠ - prezenční výuka pro třídy: 1., 2.A, 2.B - testování 1x týdně (pondělí), 8., 9. - testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní)
  • ZŠ - distanční výuka pro třídy: 3., 4., 5., 6., 7.A, 7.B
  • ŠD - režim beze změn
  • ŠJ - režim beze změn
 • Provoz školy od 3.5.2021

  Vážení rodiče,

  od  3.5.2021 dochází v provozu školy k následujícím změnám (doplněním):

  • MŠ - osobní přítomnost pro všechny děti, bez testování a bez roušky
  • ZŠ - prezenční výuka pro třídy: 3., 4., 5. - testování 1x týdně (pondělí), 6., 7.A, 7.B - testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek), hygienická rouška (buď vlastní nebo školní)
  • ZŠ - distanční výuka pro třídy: 1., 2.A, 2.B, 8., 9. 
  • ŠD - režim beze změn
  • ŠJ - režim beze změn

  Rozvrh_online_vyuky_od_3.5.2021.xlsx

 • Zápis do 1. ročníku - výsledky

  Vážení rodiče,

  výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022 najdete v odkazu níže.

  Vysledky_prijimaciho_rizeni_2021.docx​​​​​​​

 • Jarní sběr starého papíru

  Základní škola a mateřská škola Loučeň vyhlašuje jarní sběr starého papíru. Roztříděný papír – noviny, časopisy, knihy, ne karton - můžete odkládat u dveří stavební budovy („Likusáku“) naproti hlavnímu vchodu do školy. Hmotnost papíru a třídu nahlaste třídnímu učiteli. Nejlepší žáci i třídní kolektivy obdrží odměnu. Akce proběhne od 3.5. do 15.5.2021.

 • Provoz školy od 19.4.2021

  Vážení rodiče,

  provoz školy od 19.4.2021 bude probíhat stejným způsobem jako tento týden, pouze s rozdílem prezenční a distanční výuky na I. stupni:

  1., 2.A, 2.B - distanční vzdělávání

  3., 4., 5. - prezenční vzdělávání

  Rozvrh_online_vyuky_od_19.4.xlsx​​​​​​​

 • Otevírání škol a školských zařízení - 1. fáze

  Vážení rodiče,

  na základě výsledků jednání vlády ČR ze dne 6.4.2021 dochází od 12.4.2021 k částečnému otevírání škol a školských zařízení. V následujících několika řádcích Vás seznámím se základními kroky pro jednotlivé organizační jednotky:

  :

  - umožněna osobní přítomnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v homogenních skupinách v maximálním počtu 15 dětí

  - není nutné zakrytí nosu a úst

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ZŠ:

  - umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně s tím, že třídy 1., 2.A, 2.B zahájí prezenční výuku od 12.4.2021 do 16.4.2021, ostatní třídy I. stupně se budou vzdělávat distančně; následující týden to bude opačně

  - nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou 

  - II. stupeň se i nadále vzdělává distančním způsobem

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ŠD:

  - umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně, kteří se vzdělávají prezenčně, v homogenních skupinách stejných jako ve třídách

  - nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou 

  - nutné testování antigenními testy 2x týdně (bude upřesněno níže)

   

  ŠJ:

  - umožněna konzumace jídla pouze pro žáky I. stupně, které se vzdělávájí prezenčně, pro ostatní žáky I. stupně je umožněno odebrání stravy do přinenesených nádob

  - při vstupu do jídelny a mimo režim konzumace potravin je nutné zakrytí nosu a úst chirurgickou rouškou

  - dodržování hygienických a epidemických opatření

   

  Testování dětí a žáků, případně účastníků ŠD:

  - podmínkou k osobní přítomnosti dětí a žáků je testování antigenními testy 2x týdně

  - pokud žák (účastník) navštěvuje před výukou ŠD, musí se otestovat již ve ŠD; toto testování pak platí i pro následný pobyt v ZŠ (již se nemusí opět testovat)

  - testování proběhne tzv. samoodběrem; pro děti MŠ a žáky 1. až 3. třídy je umožněna pomoc zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby (s písemným souhlasem zákonného zástupce) 

  - pro testování žáků budou sloužit kmenové učebny, případně jiné vyčleněné prostory

  - pokud antigenní testy na začátku týdne (v pondělí) prokážou pozitivní výsledek, musí se tento jedinec podrobit následnému testování PCR testy (již není v dikci školy, ale praktického lékaře); bude-li výsledek negativní, může se účastnit prezenční výuky, v opačném případě jde testovaný žák do izolace, zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce

  - v případě pozitivního výsledku při testování ve čtvrtek zbytek třídy jde domů čeká na výsledek následného testu PCR;   je-li negativní, celá třída se vrací do školy, v opačném případě je celé třídě nařízena karanténa (viz příloha: priloha_892354729_0_testovani_diagram_(2).pdf )

  - v případě pozitivně testovaného žáka dojde k jeho izolaci k tomu určené místnosti a k bezodkladnému informování zákonného zástupce, jehož povinností je si své dítě ze školy co nejrychleji odvézt

 • Zápis do 1. ročníku

  Vážení rodiče,

  v odkaze níže Vám zasílám základní informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022.

  Zakladni_informace_k_zapisu_do_1._rocniku.docx

  Zadost_zakonnych_zastupcu_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.docx

  Zadost_o_odklad_PSD.docx​​​​​​​

 • Zápis do MŠ

  Vážení rodiče,

  v odkaze níže Vám posílám základní informace k zápisu dětí do MŠ.

  Zakladni_informace_k_zapisu_do_MS.docx

  Kriteria_pro_prijimani_deti_do_MS_2021.docx​​​​​​​

 • Uzavření školy

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s krizovým opatřením č. 200 se od 1.3.2021 do 21.3.2021 se uzavírají všechny mateřské a základní školy.

 • Provoz o jarních prázdninách

  Jarní prázdniny připadají na období od 1.3. do 7.3.2021. Provoz organizačních jednotek bude v tomto období následující:

  MŠ    v provozu

  ZŠ     provoz přerušen

  ŠD     provoz přerušen

  ŠJ     v provozu

 • Přerušení provozu ve školní družině

  Vážení rodiče,

  v pátek 29.1.2021 (pololetní prázdniny) bude provoz školní družiny - pro velmi malý zájem - přerušen.

 • Přerušení provozu školy

  Ve středu 27.1.2021 bude provoz ve všech organizačních jednotkách školy přerušen z důvodu plánované odstávky elektrické energie  v době od 7.30 do 15.30 hod.

 • Uzavření MŠ

  Vážení rodiče dětí MŠ,

  na základě rozhodnutí hygienické stanice je mateřská škola od 11.1.2021 do 18.1.2021 uzavřena z důvodu nařízené karantény. Bližší informace najdete na stránkách MŠ.

 • Provoz školy od 4.1.2021

  Od 4. ledna 2021 bude provoz organizačních jednotek na škole probíhat následovně:

  MŠ:  v provozu za dodržení platných hygienických a epidemiologických podmínek

  ZŠ:  v 1. a 2. ročníku probíhá výuka prezenčně, v 3. - 9. ročníku distančně podle zvláštního rozvrhu

  ŠD:  v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku za dodržení homogenity skupin

  ŠJ:  v provozu za dodržení platných hygienických a epidemiologických podmínek s tím, že žáci 1. a 2. ročníku se stravují ve školní jídelně, ostatní žáci si mohou odebrat stravu pouze výdejovým okénkem za dotovanou cenu (nutné nahlásit den předem)


  Rozvrh_online_vyuky_platny.pdf​​​​​​​


 • Vánoční přání

  ZŠ a MŠ Loučeň přeje všem dětem, žákům a rodičům příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, klidný a spokojený rok 2021.

   

   

 • Provoz školy od 21.12.2020 do konce roku

  Vážení rodiče, žáci,

  v souvislosti s novým mimořádným opatřením ze dne 14.12.2020 Vás dále informuji, jak bude probíhat provoz na naší škole:


  MŠ - ve dnech 21. a 22.12. je v provozu, od 23.12. je provoz přerušen (vánoční prázdniny)

  ZŠ - ve dnech 21. a 22.12. je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole, od 23.12. vánoční        prázdniny

  ŠD - od 21.12. provoz přerušen

  ŠJ - od 21. do 23.12. provoz nepřerušen


  Vánoční prázdniny trvají od středy 23.12. do neděle 3.1.2021.

  Výuka začíná v pondělí 4.1.2021.


  Bližší informace v následujících odkazech:

  2001642_Informace_k_provozu_do_konce_roku_2020_.pdf

  2001677_Opatreni_MSMT_o_odlisnosti_v_organizaci_skolniho_roku.pdf

    

 • Výuka v týdnu od 14. do 18.12.

  Pondělí - středa:

  Distančně 7. ročník (podle zvláštního rozvrhu)

  Prezenčně 6., 8., 9. ročník

   

  Čtvrtek - pátek

  Distančně 6. a 8. ročník (podle zvláštního rozvrhu)

  Prezenčně 7. a 9. ročník

 • Online výuka

  Rozvrh online výuky pro žáky 6. a 8. ročníku v týdnu od 7. do 11.12.2020

  Rozvrh_online_vyuky_7.12._11.12..xlsx

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie