• Zápis do MŠ

  Vážení rodiče, 

  Přihlášku do MŠ naleznete na stránkách MŠ Loučeň (ms-loucen.cz v sekci Informace, kde dále kliknete na odkaz informace a vyberete  Přihláška do MŠ). Nebo přímo níže:

  Prihlaska_do_MS(1).pdf

 • Zápisový lístek

  Vážení rodiče,

  zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole/konzervatoři je od 27.4.2020 k vyzvednutí v kanceláři školy, a to každý pracovní den od 8 do 12 hod. Vyzvednutí zápisového lístku stvrdíte svým podpisem (vezměte si s sebou psací pořeby).

 • Přijímací řízení na střední školy

  Vážení rodiče,

  pro získání důležitých informací a časového harmonogramu přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019-2020 uvádím následující odkazy:

  Prijimaci_rizeni.pdf

  Casova_osa.pdf

 • Distanční vzdělávání

  Vážení rodiče,

  předně Vás chci pozdravit, popřát Vám pevné zdraví a mnoho energie na řešení úkolů, které souvisí s mimořádnými opatřeními vlády. Současně Vám chci sdělit několik informací.

  - učitelé formou distančního vzdělávání (dálkového) se snaží udržet povědomí o učivu, nastavit pravidelná opakování, způsoby vypracovávání zadaných úloh,

  - zaměřují se na profilové předměty,

  - snaží se využívat nástroje pro vzdálenou komunikaci, někteří využívají i možnosti on-line výuky,

  - kontrolují plnění úkolů, zasílají správná řešení; hodnocení má primárně funkci nástroje, zda daný úkol byl vůbec zaslán a zda žák dodržel předem nastavený termín,

  - vzhledem k mimořádným opatřením ve vyhlášeném stavu nouze jsme zrušili všechny procesy k uzavření klasifikace ve třetím čtvrtletí školního roku 2019/2020; řádná klasifikace bude pokračovat po znovuobnovení prezenční výuky ve škole, teprve tehdy budeme moci zvážit všechny souvislosti zpracovaných žákovských úkolů a nastavit podmínky pro klasifikované výstupy,

  - pokud by vypracování úkolů bylo omezeno úrovní technického nebo programového vybavení u Vás v rodině, tak tuto skutečnost sdělte třídnímu učiteli.

  Děkujeme Vám, že podporujete Vaše děti v tom, aby měly nastavený pravidelný program svého dne a své práce do školy.

                                                                                                                               Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

   

   

 • Zápis dětí do 1. ročníku

  Vážení rodiče,

  MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

  1. Zápis do 1. ročníku v naší škole bude probíhat v období od 15.4. do 30.4.2020.
  2. Přihlášku budete podávat elektronicky, a to buď prostřednictvím datové schránky školy (adresa datové schránky je grisvkn), nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Osobní doručení či zaslání poštou použijte pouze vyjímečně.
  3. Přihlášku ("Elektronické přihlášení")naleznete na webových stránkách školy (horní řádek).
  4. Kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, naleznete je na stránkách školy v sekci "Novinky"
  5. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok, pak společně s přihláškou zašlete vaši písemnou žádost, doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, kterou najdete na stránkách školy v sekci "Ke stažení". Škola si vyhrazuje právo na zaslání také kopie rodného listu dítěte a vášeho občanského průkazu.
  6. Pokud byste přeci jenom měli potíže vyplnit elektronickou přihlášku, můžete použít tiskopis "Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání", který najdete v sekci "Ke stažení" na stránkách školy.
 • Uzavření MŠ Loučeň

      Na základě jednání bezpečnostní rady městyse Loučeň a ředitele ZŠ a MŠ Loučeň, reagujeme na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol.

     Od pondělí 16. března 2020 bude až do odvolání uzavřena MŠ Loučeň včetně školní jídelny a budova Sokolovny.

     Chápeme, že uzavření mateřské školy přináší řadu komplikací, ale zdraví všech je dnes prioritou. Rodiče mohou po dobu péče o děti čerpat ošetřovatelské volno. Formuláře potvrdí ředitel školy.

     Současně žádáme o zachování klidu a věříme, že vše zvládneme. Veškeré informace od ústředních orgánů monitorujeme a jsme připraveni operativně reagovat. O dalším vývoji budeme veřejnost průběžně informovat.

   

  Dne 13.03.2020                                                                                    Marta Peterková

                                                                                                          Starostka městyse Loučeň

 • Vzdělávání žáků v období mimořádného opatření

  Vážení rodiče, žáci,

   

  dovoluji si Vás informovat o způsobu vzdělávání žáků naší školy pro období mimořádného opatření. Vzdělávání bude probíhat distanční formou, a to prostřednictvím informačního systému Edupage, případně pomocí speciálně založených účtů (e-mailových adres) některých tříd. Učitelé budou využívat moderní technologie pro kominikaci s žáky (rodiči), zadávání a následnou kontrolu přidělených úkolů. Proto na vás apeluji, abyste denně kontrolovali svůj e-mail a úkoly plnili rovnoměrně a svědomitě.

   

  Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Loučeň

 • Žádost o ošetřovné

  Vážení rodiče,

   

  pokud budete potřebovat žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, tak je k vyzvednutí v kanceláři školy.

 • Uzavření školy pro žáky

  Vážení rodiče, 

   

  na základě nařízení ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020, které je účinné od 11.3.2020, se zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb. 

   

  Pro žáky ZŠ a MŠ Loučeň to znamená, že:

  1. Od 11.3.2020 až do odvolání nebudou přítomni ve škole,
  2. Vzhledem k předpokládané delší době jejich nepřítomnosti ve škole, jsou povinni sledovat webové stránky školy, případně osobní e-maily, které nahlásili jednotlivým učitelům a plnit zadané úkoly.
 • Mimořádné opatření

 • Snížení rizika přenosu virového onemocnění

  Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje apeluje na dodržování základních pravidel hygienických návyků. V případě, že se děti, žáci nebo zaměstnanci školy vrátili po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

 • Zápisy do ZŠ a MŠ

  Podrobné informace o zápisu do ZŠ a MŠ pro školní rok 2020 - 2021 naleznete v následujících odkazech:

  Zapis_do_MS_pro_skolni_rok_2020_2021.docx

  Zapis_do_1._rocniku_pro_skolni_rok_2020_2021.docx

   

 • Jazyková exkurze

  Dne 19. 12. 2019 se osmá a devátá třída účastnily jazykové exkurze v Praze, která probíhala formou komentované prohlídky pod vedením anglicky mluvícího průvodce. Žáci si během čtyřhodinové procházky poslechli o historii města pražského, dozvěděli se nové zajímavosti o různých místech a prohlédli si pro turisty populární i méně známé památky. Účastníci byli z exkurze nadšení a hodnotí ji následujícím způsobem:

  • I liked the excursion and I would like to go again.
  • It was good and funny.
  • There was good and nice food.
  • It was reallly awesome experience and we had really good time!
 • Provoz o pololetních a jarních prázdninách

 • Vánoční koncert

 • Florbal - krajské kolo dívky

  Dne 16. 12. 2019 se konalo krajské kolo ve florbalu dívek 8. a 9. tříd v Kutné Hoře. V turnaji bylo přihlášeno 10 mužstev rozdělených do dvou skupin. Naše děvčata v úvodním utkání podlehla ZŠ Zásmuky těsně 1:2. V dalším průběhu turnaje remizovala s Kutnou Horou 1:1,  vyhrála s Dobříší 4:0 a stejným výsledkem porazila i Mělník. V turnaji se sedmi body obsadila dělené 5. až 6. místo, což je v kraji velmi pěkné umístění.

 • Florbal - okresní kolo dívky

  Dne 10.12.2019 se uskutečnil florbalový turnaj dívek kategorie IV  (8. a 9. roč.) na ZŠ RAF Nymburk.

  Dívky  v sestavě: V.Novotná, J.Strnadová,   T. Šimečková a N. Šimečkovi, N. Rozkydalová, D. Rylichová, A. Vyskočilová a A. Sloupová  si vybojovaly první místo  a odnesly si vítězný pohár.

  Po zaslouženém vítězství si získaly postup do krajského kola v Kutné Hoře, které se uskuteční příští týden  16.12.2019.

  Držíme palce našim děvčatům příští týden v pondělí a budeme fandit na dálku do Kutné Hory!!!

  Mgr. Adamkovičová L. a Ing. M. Brzák

 • Florbal - krajské kolo chlapci

  Dne 10. 12. 2019 se chlapci 6. – 7. ročníku zúčastnili krajského kola ve florbalu, které se konalo ve sportovní hale BIOS na Kladně. V  turnaji bylo přihlášeno 11 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Ve skupině chlapci sehráli pět utkání. Vyhráli 2:0 se Sedlčany a čtyřikrát odešli poraženi. Benešov 0:3, Kladno 1:2, Kutná Hora 1:2 a Rakovník 0:1. Přestože skončili ve skupině poslední, zaslouží pochvalu za nadšený a bojovný výkon na hřišti.

 • Florbal - okresní kolo chlapci

  Dne 3. 12. 2019 se chlapci 6. - 7. ročníku zúčastnili okresního kola ve florbalu, které se konalo na ZŠ LETCŮ R. A. F. v Nymburce. V turnaji bylo přihlášeno 11 týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin.

  Kromě našeho mužstva byly ve skupině B tyto školy: JUVENTA Milovice, Komenského Nymburk, T. G. M. Milovice a Semice.

  Chlapci skupinu B vyhráli s těmito výsledky: JUVENTA Milovice 4:1, Komenského Nymburk 3:0, T. G. M. Milovice 8:1 a Semice 5:0. V semifinále se utkali s druhým ze skupiny A, což byla škola Václava Havla Poděbrady. Zápas skončil v normální hrací době 3:3 a soupeře porazili až na samostatné nájezdy. Ve finále vyhráli nad  JAK Lysá nad Labem 3:2 a postoupili do krajského kola, kde se na Kladně utkají s vítězi jednotlivých okresních kol. 

 • Vánoční prázdniny

  Vážení rodiče,

  informuji vás, že vánoční prázdniny začínají 23.12.2019 a končí 3.1.2020. Provoz všech organizačních jednotek bude zahájen v pondělí 6.1.2020.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie