• Třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  v úterý 12.4.2022 od 17 hod. se konají třídní schůzky. Schůzka třídních důvěrníků proběhne od 16.30 hod.

 • Exkurze v Praze

  Exkurze dne 25.3.2022 s 8.B po památkách Prahy a do Hrdličkova muzea na komentovanou prohlídku s workshopem na téma: Sběratelé kostí

   

  Dne 25.3.2022 jsme se s třídou 8.B vydali na výlet do Prahy, abychom si prohlédli historické památky a současně navštívili Hrdličkovo muzeum s komentovanou prohlídkou + workshop „Sběratelé kostí“.

  Žáci měli za úkol připravit si povídání o historických památkách, které jsme po cestě míjeli. Celkem bylo 12 zastavení. Ihned po příjezdu do Prahy na hlavní nádraží jsme si prohlédli Fantovu kavárnu (zastavení č.1) s komentářem, č.2 byla Wintonova socha, č.3 Národní muzeum, č.4 socha sv. Václava nna Václavském náměstí, č.5 secesní dům Koruna, č.6.Orloj na Staroměstském náměstí, č.7. Týnský chrám s hrobkou Tycho de Brahe, č.8 Prašná brána, č.9 Karlův most s kopiemi soch od Brauna, č.10 ostrov Kampa, č.11.Čertovka a č.12 Werichova vila.

  Poté jsme tramvají dojeli do Hrdličkova muzea při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku na téma „Fylogeneze lidské rasy“.

  Po krátké pauze jsme se přenesli do světa forenzní antropologie a pomocí kosterních pozůstatků jsme zjistili  informací o tom, komu patřily. Se zkušeným antropologem se žáci dozvěděli řadu informací o lidské kostře a sami se ji pak pokusili sestavit. Antropolog s žáky probral rozdílnosnost ženské a mužské kostry. Rovněž se dozvěděli o změnách na kostech v průběhu růstu a stáří, o tom, jak se na kostech podepisují různá onemocnění a mnoho dalšího.

  Děkuji všem žákům 8.B, kteří se podíleli na přípravě exkurze a kolegyni Mgr. Radce Vosejpkové.

  Adamkovičová Lýdie třídní učitelka

 • Velikonoční prázdniny

  Vážení rodiče,

  provoz organizačních jednotek v období velikonočních prázdnin (14.4.2022) bude následující:

  MŠ v provozu

  ZŠ jarní prázdniny

  ŠD provoz přerušen

  ŠJ v provozu

 • Zrušení školy v přírodě

  Vážení rodiče,

  bohužel Vás musíme informovat o zrušení plánované školy v přírodě. Resort, ve kterém jsme měli zajištěné ubytování, nám nyní vypověděl smlouvu. S ohledem na současnou uprchlickou situaci není možné náhradní ubytování zajistit.

  Zaplacené částky budou vráceny v plné výši na Váš účet.

 • Základní informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

  Vážení rodiče, 


  v následujících řádcích uvádím základní informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023

  Termín: řádný - 6.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod.

               náhradní - 20.4.2022 od 14.00 do 16.00 hod.

  Místo: budova ZŠ a MŠ Loučeň

  Vzít s sebou:

  - vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pokud máte možnost, jinak vyplníte ve škole)

  Zadost_zakonnych_zastupcu_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.docx

  - rodný list dítěte

  - kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

  - platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz)

  - pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit písemnou žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

  Zadost_o_odklad_PSD_2022-2023.docx​​​​​​​

  - pokud došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku   příslušného soudu); obdobně i tehdy, pokud je jeden z biologických rodičů dítěte omezen při výkonu svých práv


  Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku:

  Kriteria_prijeti.docx

 • Používání mobilního telefonu

  Vážení rodiče,

   

  v poslední době se rozmáhá mezi žáky (převážně z II. stupně) nešvar používání vlastního mobilního telefonu ve škole mimo případy, které umožňuje Školní řád.

   

  „Žákům je zakázáno používat mobilní telefon i jiná elektronická zařízení v budově školy a jiných

  objektech, kde probíhá vzdělávání. Pokud žák potřebuje v nutných případech toto zařízení použít,

  pak pouze se svolením pedagogického pracovníka.“

   

  Nerespektováním tohoto ustanovení se žák dopouští zásadního porušení Školního řádu. Škola v těchto případech bude postupovat podle následující řady: Za první porušení bude žákovi zapsána učitelem poznámka do systému Edupage. Při dalším, tj. opakovaném porušení Školního řádu ze stejného důvodu bude žákovi udělena důtka třídního učitele.

   

   

  Mgr. Zdeněk Kubálek, ř.š.

 • Provoz o jarních prázdninách

  Vážení rodiče,

  provoz organizačních jednotek bude v období jarních prázdnin (od 14. do 18. března 2022) následující:

  MŠ v provozu

  ZŠ prázdniny

  ŠJ v provozu

  ŠD provoz přerušen

 • Znovuotevření kiosku

  Milí žáci,

  od 28.2.2022 bude po dlouhé přestávce opět otevřen školní kiosek. Naší snahou bude nabízený sortiment postupně rozšiřovat.

 • Změny v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví s platností od 3.1.2022

  Vážená rodiče,


  • zasílám Vám návodný leták pro Vás a Vaše dítě, které je buď covid pozitivní nebo se dostal do styku s pozitivně testovanývm spolužákem:

  Testovani_letak_pro_rodice.pdf

  • pokyn pro pololetní platbu za služby ve školní družině (období leden - červen 2022)
   • výše platby za celé pololetí činí 600,- Kč
   • platbu učiňte převodem na účet školy s těmito platebními údaji: 
    • číslo účtu: 101048863/0300
    • variabilní symbol: ŠD_příjmení žáka_třída
    • částka: 600,- Kč  • Změna organizace výuky

  Vážení rodiče,

   

  informuji Vás, že ve dnech 20. - 22.12.2021 dojde k následujícím změnám v organizaci výuky:

   

  • 20. a 21.12.2021 je zrušena odpolední výuka, třídy končí 4., případně 5. vyučovací hodinu (podle rozvrhu)
  • 22.12.2021 je vyhlášen volný den ředitele školy pro všechny organizační jednotky

                                                             

                                                                                                                 Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

   

 • Zrušení třídních schůzek

  Vážení rodiče, 

  třídní schůzky, včetně schůzky třídních důvěrníků, plánované na úterý 23.11.2021 se v důsledku vládních opatření ruší. Výsledky vzdělávání Vašich dětí za 1. čtvrtletí školního roku 2021-2022 Vám budou předány prostřednictvím systému Edupage, případně i jinou formou po domluvě s třídním učitelem. Dále Vás žádám o zodpovědný přístup k řešení osobní  přítomnosti Vašich dětí na prezenčním vzdělávání při jakémkoli podezření na příznaky onemocnění.

 • Testování antigenními testy

  Vážení rodiče,

  v následujících řádcích Vám přináším základní informace o testování dětí a žáků antigenními testy, které proběhne ve dvou vlnách, a to 22.a 29.11.2021:

  • Procesně probíhá testování podobně jako při předcházejích testovacích kolech.
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

  • Pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).

  • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

    

 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  připomínám termín konání třídních schůzek, včetně schůzky třídních důvěrníků, za 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022, které proběhnou 23.11.2021 od 17 hod. (třídní důvěrníci od 16.30 hod.). Při vstupu do budovy školy je nezbytné použít respirátor a provést dezinfekci rukou.

 • Škola v přírodě 2022

  Vážení rodiče,

  zasílám Vám včas návrh smlouvy mezi poskytovatelem rekreačních služeb a naší školou jako objednatelem, abyste si ji mohli projít a věděli veškeré náležitosti.

  SvP_2022_RS_Klucanka.pdf

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Platba za obědy

  Vážení rodiče,

  žádáme Vás, abyste platbu převodem na účet školy za odebrané obědy uskutečnili vždy do 25. dne předcházejícího měsíce.

 • Přerušení provozu v MŠ

  Vážení rodiče,

  dne 27.10.2021 bude přerušen provoz v MŠ z důvodu přerusení dodávky pitné vody. V pátek 29.10.2021 bude MŠ v provozu.

 • Provoz ŠD

  Vážení rodiče,

  vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených žáků se o podzimních prázdninách - 27.10. a 29.10.2021 - přerušuje provoz ve školní družině.

 • Přespolní běh

  Okresní kolo přespolního běhu v Nymburce

   

  Dne 11.10.2021 se konalo okresní kolo přespolního běhu v Nymburce.

  Podařilo se nám vytvořit 4 týmy, po jednom týmu v každé kategorii: dívky mladší a starší, chlapci mladší a starší. Soutěž je založená na umístění jednotlivých závodníků a každý tým tvoří maximálně 6 žáků.  Ne ve všech kategoriích se nám podařilo vytvořit kompletní týmy ( ze zdravotních důvodů), přesto jsme splnili podmínky soutěže.

  Nejlépe si vedlo družstvo nejmladších žaček a ve vysoké konkurenci obsadili krásné 10. místo (ze 16 zúčastněných škol). Nevýhodu byl věk závodníků, poněvadž soutěžili mezi žáky 6.a 7. tříd a my měli zastoupení v mladších kategoriích převážně žáky 6.tříd.

  Přesto jsme si závod užili a byli jsme velmi rádi, že po roce a půl si žáci mohli zazávodit. Děkujeme pořadatelům gymnázia Nymburk, kteří závod zorganizovali a budeme se těšit v příštím roce v silnější sestavě.

  Děkuji všem závodníkům a vedení školy.

  Lýdie Adamkovičová a Radka Vosejpková

 • Projektový den

  Branný den

        Letošní projektový den „Branný den“ byl rozdělen na dvě části. V termínu 14.9. 2021 se konal branný den pro 1.stupeň ZŠ, a to pro 1.-4.ročník. Žáci společně se svými učiteli plnili různé druhy úkolů z rozmanitých oblastí. (dopravní výchova, Integrovaný záchranný systém, protichemická ochrana, orientace v přírodě, hod na cíl). Všechny děti se velmi snažily a bylo vidět, že jsou nadšené. Za své znalosti a dovednosti byli žáci a žákyně odměněni drobnou sladkostí.

       Dne 24.9. 2021 proběhla druhá část branného dne, která byla připravena pro žáky 5.-8.ročníku. Byl zorganizován závod branných hlídek. Při tomto závodě plnili žáci a žákyně na stanovištích různé úkoly, a to jak vědomostní tak i dovednostní. Na trase bylo rozmístěno celkem 8 stanovišť.  Stanoviště 1-5 byla určena pro mladší kategorii a stanoviště 1-8 pro starší kategorii. Na stanovištích byly úkoly z oblastí zdravovědy, dopravní výchovy, Integrovaného záchranného systému, protichemická ochrana, topografie, hod na cíl, střelba.

       Závod byl zhodnocen dne 1.10.  2021, kde bylo vyhodnoceno vždy 6 nejlepších branných hlídek v každé kategorii.

       Děkuji žákům  9.ročníku, kteří se podíleli na zpracování  úkolů a přípravě stanovišť, dále velký dík patří všem pedagogům  2.stupně a také asistentkám, kteří se podíleli na zdárném a bezpečném chodu celého branného dne, včetně připravených volnočasových aktivit na školním hřišti.

   

  Školní metodik prevence Mgr. Marie Maršíková

   

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie