Hospodaření školy

Návrh rozpočtu pro rok 2018

Poř.č.

                                                                            UKAZATEL

účet

ROK

2018

 
 

1

Náklady PO –účtová třída 5 celkem

celkem

      16 540 600

 

2

spotřeba materiálu

501

         1 910 000

 

3

spotřeba energie

502

            365 000

 

4

cestovné

512

              31 500

 

5

služby

518

            857 500

 

6

mzdové náklady

521

         9 700 000

 

7

zákonné sociální pojištění

524

         3 050 000

 

8

jiné sociální pojištění

525

37 600

 

9

zákonné sociální náklady

527

            150 000

 

10

jiné sociální náklady

528

               35 000

 

11

odpisy dlouhodobého majetku

551

               69 000

 

12

náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

            250 000

 

13

ostatní náklady z činnosti

549

              85 000

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

Výnosy  PO –účtová třída 6

celkem

       16 540 600

 

17

výnosy z prodeje služeb

602

         1 230 000

 

18

ostatní výnosy z činnosti (úplata MŠ, úplata ŠD, pronájem, ost.výnosy)

649

            450 000

 

19

finanční výnosy

662

     900

 

20

výnosy z transferů –Městys Loučeň-provozní dotace

672

         1 500 000

 

21

výnosy z transferů- Městys Loučeň-služba škol. psychologa a spec.pedagoga+pomůcky

672

            150 000

 

22

výnosy z transferů-Krajský úřad státní rozpočet

672

       13 209 700

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

Výsledek hospodaření

 

0

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie