2020

Návrh na střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022

Hospodaření školy        
Návrh na střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022        
Poř.č.                                                                             UKAZATEL účet Rozpočtový výhled na roky  
      2020 2021 2022
1 Náklady PO –účtová třída 5 celkem celkem 21 946 864 22 105 998 22 316 758
2 spotřeba materiálu 501 2 141 486 2 166 044 2 190 847
3 spotřeba energie 502 412 240 416 362 420 526
4 cestovné 512 37 984 38 364 38 748
5 služby 518 749 852 757 350 764 924
6 mzdové náklady 521 13 416 538 13 469 938 13 585 094
7 zákonné sociální pojištění 524 4 383 541 4 445 376 4 495 830
8 jiné sociální pojištění 525 53 849 54 388 54 931
9 zákonné sociální náklady 527 253 647 256 183 258 745
10 jiné sociální náklady 528 35 350 35 704 36 061
11 odpisy dlouhodobého majetku 551 71 092 71 092 71 902
12 náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 295 665 298 621 301 608
13 ostatní náklady z činnosti 549 95 620 96 576 97 542
14          
15          
16 Výnosy  PO –účtová třída 6 celkem 21 946 864 22 105 998 22 316 758
17 výnosy z prodeje služeb 602 1 504 900 1 508 984 1 514 694
18 ostatní výnosy z činnosti (úplata MŠ, úplata ŠD, pronájem, ost.výnosy) 649 400 000 405 000 410 000
19 finanční výnosy 662 900 950 1 000
20 výnosy z transferů –Městys Loučeň-provozní dotace 672 1 650 000 1 700 000 1 700 000
21 výnosy z transferů- Městys Loučeň-služba škol. psychologa a spec.pedagoga+pomůcky 672 150 000 150 000 150 000
22 výnosy z transferů-Krajský úřad státní rozpočet 672 18 241 064 18 341 064 18 541 064
23          
24          
25 Výsledek hospodaření   0 0 0

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie