Kritéria přijetí do ŠD Školní řád Výroční zpráva 2016-2017 Minimální preventivní program 2017-2018 Výroční zpráva 2017 - 2018

Základní dokumenty

Kritéria přijetí do ŠD

Dodatek č. 3/2017

 

ke Směrnici č. 14 ze dne 14.5.2014 - PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY(KRITÉRIA VÝBĚRU)

 

 

III. Kritéria pro přijetí žáků do ŠD

 

 1. Žák se vzdělává v prvním až čtvrtém ročníku ZŠ Loučeň
 2. Dojíždějící žáci od 5.ročníku, kteří čekají na nejbližší autobusový spoj (po vyučování), nebo o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučovacím blokem, případně při čekání na zájmový kroužek
 3. Ostatní žáci 5. ročníku ( do maximálního počtu účastníků stanoveného pro ŠD, podle věku – od nejmladšího)

 

 • Při rozhodování o přijetí žáka do ŠD bude ředitel ZŠ a MŠ Loučeň brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 3). 

 

IV.  Závěrečné ustanovení

Tento předpis nabývá účinnosti dne 1.9.2017 a ruší se Dodatek č. 2.                               

 

Mgr. Zdeněk Kubálek, ř.š.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie